MIAS ożywi mazowieckie gminy

O dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł dla jednego lokalnego projektu, mogą ubiegać się sołectwa województwa mazowieckiego. Urząd marszałkowski podpisał pierwsze umowy w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS). Na program do końca 2018 r. ma zostać wydane 6 mln zł.

Utrzymanie terenów zielonych, remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, domów kultury, strażnic OSP, obiektów sportowych, placów lub sal zabaw - o dofinansowanie na takie przedsięwzięcia, mogą ubiegać się lokalne wspólnoty z obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Jak wyliczył urząd marszałkowski, w województwie jest około 7,3 tys. sołectw.
Tylko w tym roku na program MIAS przeznaczono 6 mln zł. Maksymalne wsparcie, jakie można uzyskać na jeden projekt, wynosi 10 tys. zł. Warunkiem jest to, że wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach.
Jak poinformował urząd marszałkowski województwa mazowieckiego, do tej pory umowy w ramach programu podpisali przedstawiciele sześciu powiatów: ciechanowskiego, pułtuskiego, mławskiego, żuromińskiego, płońskiego i przasnyskiego.
- MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim - podkreślił marszałek Adam Struzik.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)