Laury za zaangażowanie

Marszałek Wojciech Saługa otrzymał honorowe członkostwo Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach podczas spotkania z nowym zarządem Izby.

989w

Tytuł przyznany został marszałkowi „w uznaniu za wsparcie rozwoju Izby, zaangażowanie we współpracę oraz promocje idei samorządu gospodarczego”. - Wysoka ranga Izby – największej organizacji samorządu gospodarczego w Polsce i jednej z najsilniejszych w Europie – świadczy o randze naszego województwa. Cieszy mnie, że dostrzega się zaangażowanie, z jakim podchodzimy do spraw gospodarczych w naszym regionie i liczę na dobrą współpracę z nowym zarządem – powiedział Wojciech Saługa.
Nowym prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach został Tomasz Zjawiony. Zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Donocika, który został prezesem honorowym. Do tej pory Tomasz Zjawiony był wiceprezesem RIG.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach reprezentuje interesy gospodarcze przedsiębiorców wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, udziela im pomocy w trudnych sytuacjach, a także promuje zasady etyki i uczciwości w biznesie, aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz promuje zrzeszone w niej firmy w kraju i za granicą. Istotną część działalności Izby stanowią również postępowania arbitrażowe i mediacyjne, działalność na rzecz kształcenia kadr dla gospodarki oraz działalność dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych. Najbardziej rozpoznawalnym przedsięwzięciem Izby jest Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
- RIG w Katowicach to marka budowana przez ponad ćwierć wieku, kojarzona z solidnością, stałością i potencjałem tkwiącym w przynależności do Izby. To przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą i pełne zaufania relacje, na których przecież opiera się współczesny biznes”– podsumowuje Tomasz Zjawiony.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)