Samorządowcy uczcili swoje święto

- Samorząd jest najbliżej mieszkańców, ich problemów i spraw. To święto jest po to, aby samorządowców docenić, wyróżnić oraz pokazać wszystkim, jak można i trzeba służyć mieszkańcom, jak rozwijać infrastrukturę, edukację, kulturę oraz budować społeczeństwo obywatelskie - mówił marszałek Władysław Ortyl w czasie obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego w Rzeszowie.

po434kie

Na uroczystości przyjechali do stolicy regionu samorządowcy wszystkich szczebli - wójtowie, burmistrzowie, starostwie, prezydenci, radni oraz pracownicy instytucji samorządowych z całego Podkarpacia. W uroczystościach uczestniczyli  także wicemarszałkowie województwa Maria Kurowska i Bogdan Romaniuk oraz członek zarządu Stanisław Kruczek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, posłowie na Sejm RP Andrzej Szlachta i Maciej Masłowski, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież z regionu.  
Jak co roku samorządowe święto rozpoczęło się od mszy św. w intencji samorządów i ich mieszkańców oraz całej Ojczyzny, odprawionej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Po paradzie ulicami miasta goście Dnia Samorządu Terytorialnego spotkali się na konferencji okolicznościowej w WDK. Tam samorządowcy podsumowali kolejny rok swej pracy, a najlepsi gospodarze lokalnych wspólnot zostali uhonorowani.    
- Samorząd terytorialny, który przejawia się w trójstopniowym podziale administracyjnym jest kwintesencją wieloletniej walki Narodu Polskiego o wolną, niepodległą Polskę. To właśnie podział administracyjny kraju ustanowiony w 1990 i 1998 roku urzeczywistnia prawo obywateli do wyborów władz lokalnych i wojewódzkich, dzięki któremu Polacy zyskali realny wpływ na politykę lokalną i regionalną, a dzięki temu możliwość zmiany i polepszenia warunków swojego życia – podkreślał w swym przemówieniu do samorządowców marszałek Władysław Ortyl.
Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego są co roku okazją do nagrodzenia wyróżniających się gospodarzy lokalnych społeczności. W tym roku były okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Samorządowcy uhonorowani zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzyżami Zasługi. Wręczyła je wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 19 samorządowców różnych szczebli otrzymało Odznaki Honorowe Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.  
Samorządowe święto stało się także okazją do nagrodzenia najlepszych samorządowców z Podkarpacia. W konkursie Podkarpacka Nagroda Samorządowa za dokonania kadencji 2014-2018 uhonorowani zostali - w kategorii powiatu – powiat jarosławski i starosta Tadeusz Chrzan, za najlepszą gminę uznano gminę Tuszów Narodowy i wójta Andrzeja Głaza.  Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej uznała, że najlepiej zarządzanym miastem na Podkarpaciu jest Sanok i burmistrz Tadeusz Pióro.    
Aleksandra Gorzelak – Nieduży, Monika Konopka

Foto: Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP
Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)