Uniwersytet tworzy Morskie Centrum Nauki

Poprzez eksperymenty i naukowe doświadczenia wkroczą w świat oceanografii, nawigacji, fizyki i… żeglarstwa. W roku szkolnym 2018/19 zachodniopomorskie dzieciaki czeka nie lada atrakcja. Morskie Centrum Nauki przy współudziale Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego uruchomi Dziecięcy Uniwersytet im. Prof. Jerzego Stelmacha – Szczecińską Szkołę Jungów. 

pom321

- Szkoła Jungów na pewno stworzy możliwość zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów intelektualnych i rozwijania naukowych pasji. Interaktywne wykłady, ciekawe eksperymenty oraz praktyczne warsztaty będą rozbudzać w dzieciach prawdziwą pasję poznawczą i zamiłowanie do nauki.Jestem głęboko przekonany, że budujemy wspaniałą wartość, jaką jest poznawanie nauki przez zabawę. Mam nadzieję, że wielu uczestników naszej Szkoły Jungów w przyszłości będzie studentami  Akademii Morskiej - mówił marszałek Olgierd Geblewicz.
Uruchomienie „Szkoły Jungów” będzie również jednym z efektów współpracy z uczelniami wyższymi. Część zajęć zaplanowano na Akademii Morskiej, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym czy szczecińskiej Eurece. To w końcu pomysłodawcą tego ostatniego miejsca był prof. Jerzy Stelmach, patron Uniwersytetu Dziecięcego ale i całej idei Morskiego Centrum Nauki.
W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano 9 spotkań, które odbywć się będą w soboty. Przewiduje się udział ok. 20 dzieci w wieku szkolnym. Szkoła nie mogłaby ruszyć bez wsparcia środowiska żeglarskiego. Pierwsze próby na wodzie i zmagania z wiatrem mają być kulminacją „roku akademickiego”. Projekt dziecięcego uniwersytetu pokazuje jak wiele funkcji będzie pełniło Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Na początku marca inwestycja MCN otrzymała pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego. Wyłoniono już inżyniera kontraktu, a do końca czerwca będzie opracowana koncepcja wystawy stałej.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)