Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców

Blisko 4 miliony złotych pochłonie realizacja projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. W Lublinie  odbyła się konferencja promująca ten projekt.

doo123elskie

Granty będą przyznawane w wysokości od 15 000 zł do 150 000 zł. Wysokość dofinansowania wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez koszt szkolenia jednej osoby (wynoszący od 500 do 560 zł). Co ważne każda gmina może starać się tylko o jeden grant i do jego realizacji nie jest wymagany wkład własny.  Każdy podmiot zakwalifikowany do dofinansowania otrzyma zaliczkę na realizacje swojego projektu w wysokości 95% jego wartości.
– Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” to kolejna z inicjatyw Województwa Lubelskiego z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta.
– Województwo lubelskie jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przeznaczyło ponad 345 mln zł na działania związane z realizacją projektów, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, służących cyfrowemu rozwojowi województwa – dodaje wicemarszałek Kapusta.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)