Budują drogi do pól uprawnych

Ponad 10 milionów złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego trafi w tym roku na modernizację 79 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 110 gminach regionu. Podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji z przedstawicielami samorządów lokalnych odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim.

- Co roku kujawsko-pomorskie gminy wiejskie mogą skorzystać z dotacji z budżetu województwa na poprawiające jakość gruntów rolnych inwestycje związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych. Pula środków, którymi dysponujemy na ten cel, pochodzi opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Pieniądze te można przeznaczać m. in. na poprawę jakości gruntów rolnych, w tym na budowę dróg dojazdowych do pół i pastwisk. Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 2007-2017 proces ten objął 854 kilometry dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia 77 milionami złotych.
W ceremonii wręczenia umów przedstawicielom gmin wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, wicemarszałek Dariusz Kurzawa oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
(ski)