Nosorożec będzie promował Lubuskie

W maju 2016 roku na budowanym na wysokości Gorzowa, odcinku drogi S3 znaleziono zachowany niemal w całości szkielet nosorożca. Efekty prac badawczych nad znaleziskiem zaprezentowane zostaną 8 czerwca podczas konferencji i pikniku naukowego w Muzeum Lubuskim – Spichlerz w Gorzowie.

34www3e

Podpisany zostanie także list intencyjny pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim, miastem Gorzów oraz samorządem województwa reprezentowanym przez marszałek Elżbietę Annę Polak.
Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy trzema stronami w zakresie wszechstronnej promocji i prezentacji wyników badań oraz wiedzy o historii odkryć paleontologicznych na ziemi gorzowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odkrycia szkieletu nosorożca. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu koncepcji centrum naukowo-dydaktycznego pod nazwą „Park Kenozoiczny”, prezentującego historię odkryć paleontologicznych i archeologicznych, promocję miasta i regionu oraz tworzenie nowych produktów turystycznych.  
Będzie to jedno z wydarzeń Pikniku Naukowego – życie i śmierć Stefani z Gorzowa, odbywającego się w ramach tegorocznych Dni Gorzowa.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)