Święto samorządowców w Koszalinie

„Razem dla Pomorza Zachodniego” – pod takim hasłem odbyły się w Koszalinie obchody Dnia Samorządu Terytorialnego, organizowane przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. W programie znalazł się m.in. wykład jednego ze współtwórców reformy administracyjnej, sędziego Jerzego Stępnia.

zach124

Dzień Samorządu Terytorialnego został zorganizowany z okazji 20-lecia uchwalenia reformy administracyjnej, która powołała do życia województwa samorządowe i powiaty. Udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego wzięli samorządowcy wszystkich szczebli, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, instytucji kultury.
Spotkanie otworzył prezydent Koszalina Piotr Jedliński. O „Partnerstwie samorządów na rzecz silnego regionu” mówił marszałek Olgierd Geblewicz. Jerzy Stępień wygłosił wykład będący refleksją nad rozwojem samorządności w Polsce w minionym dwudziestoleciu. Poruszył również zagadnienie jak polskie regiony zmieniają się z pomocą funduszy unijnych.
Pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Szczecinie przedstawili możliwości, jakie przed samorządami otwiera nowa perspektywa unijna. Rozmowy kontynuowane były przy stoiskach instytucji zajmujących się funduszami unijnymi podczas „Lunchu z funduszami UE”.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)