Małopolska nagrodzi dobrą architekturę

Siedziba Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA – to laureat ostatniej edycji Nagrody im. Witkiewicza wśród budynków użyteczności publicznej.

małopwwwolska

Są nie tylko zaprojektowane w nowoczesny i interesujący sposób, ale co najważniejsze – z dbałością o zachowanie ładu przestrzennego oraz kontekstu miejsca, w którym funkcjonują. Mowa m.in. o wyjątkowych siedzibach instytucji kultury, szkołach czy budynkach mieszkalnych, które powstają w całej Małopolsce.
- Małopolska zachwyca nie tylko ze względu na piękno przyrody czy wielowiekowe zabytki, które można znaleźć we wszystkich zakątkach naszego regionu. Nie brakuje tu jednak także wielu wyjątkowych w skali całej Europy budynków, w których stosowane są nie tylko innowacyjne rozwiązania architektoniczne, ale które nawiązują też do bogatego dziedzictwa kulturowego Małopolski – mówi Leszek Zegzda z zarządu województwa i zachęca wszystkich projektantów oraz inwestorów do zgłaszania swoich najnowszych realizacji.
Przypomnijmy, że Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza jest przyznawana już po raz dziewiąty. Docenia ona najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Jest ona przyznawana raz na dwa lata w trzech kategoriach:
architektura użyteczności publicznej,
architektura mieszkaniowa,
przestrzeń publiczna.
Każdy z projektów musi być usytuowany na terenie Małopolski i oddany do użytku w ciągu dwóch lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)