Nowe miejsca rekreacji na Dolnym Śląsku

Budowy lub rozbudowy przystani wodnych, nowe wypożyczalnie sprzętu pływającego, adaptacja i zagospodarowanie terenów przyrzecznych na cele rekreacyjne – takie atrakcje dla mieszkańców regionu powstaną w ramach Konkursu pn. Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018. Wsparcie finansowe na budowę lub rozwój małej infrastruktury związanej z rzekami lub zbiornikami wodnymi otrzymały 22 gminy. Konkurs został zorganizowany w związku z trwającym Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry, ustanowionym przez radnych sejmiku województwa. 

dolwwny

− Nasze działania są po to, by zwrócić uwagę na olbrzymi, często nie wykorzystany potencjał naszej Odry. Chcemy, by wypoczynek nad największa rzeką naszego regionu był nie tylko możliwy, ale i bezpieczny. Jestem pewien, że dzięki naszemu wsparciu mieszkańcy zyskają nowe miejsca rekreacji, a tereny przyrzeczne zaczną tętnić życiem. – mówi marszałek Cezary Przybylski.
Kwota z budżetu województw przeznaczona na te inwestycje to 1 milion złotych. Wartość maksymalna dofinansowania jednego projektu wynosi 50 tys. zł.
- Zainteresowanie konkursem było duże. Łącznie wpłynęło 69 wniosków. Komisja konkursowa wyłoniła 22, które otrzymały dofinansowanie. Trzymamy kciuki za sprawną realizacje  wszystkich projektów, które będą atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów odwiedzających nasz region. – wyjaśnia wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)