Praktykuj u marszałka

Praktyki to nie tylko dobry sposób na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, ale także możliwość sprawdzenia własnych umiejętności i poszerzenia wiedzy. Nabór wniosków rozpoczął się9 kwietnia br. Co ważne, praktyki są płatne.

Ogólne zasady

Praktyki można odbyć w lipcu, sierpniu i wrześniu w siedzibie urzędu marszałkowskiego – w Warszawie i jego delegaturach w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Będą trwały 20 dni roboczych w danym miesiącu i obejmą 150 godzin pracy w urzędzie. Na studentów czeka 100 miejsc. Każdy może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce w danym roku kalendarzowym.
Program „Praktyki u Marszałka” skierowany jest do studentów zameldowanych w województwie mazowieckim i jednocześnie studiujących na stacjonarnych studiach wyższych I i II stopnia (licencjackich, magisterskich i inżynierskich), na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu. Do udziału w praktykach mogą zgłaszać się studenci, którzy ukończyli minimum pierwszy rok studiów, do 26 roku życia.
– Studenci będą mogli wybrać, w którym departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę. Zapraszamy studentów wszystkich kierunków, natomiast preferowanymi są: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i finanse, ochrona środowiska, geodezja, rolnictwo, geologia, polityka społeczna, geografia oraz kulturoznawstwo. Chcemy, aby studenci nabrali doświadczenie w tym, co ich interesuje i z czym wiążą swoją przyszłość. Każdy z praktykantów ma też swojego opiekuna, który przybliża zasady pracy w urzędzie, ale również powierza konkretne obowiązki. Studenci bardzo sobie cenią te zadania, ponieważ po pierwsze – sprawdzają swoją wiedzę, którą zdobyli na studiach z tym, w jaki sposób wykorzystać ją w praktyce, a po drugie uczą się nowych umiejętności, których program studiów często nie obejmuje, np. rozmowy z klientem – podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Organizacji ds. Kadr i Płac Wiesława Miecznikowska.

Szereg korzyści

– Doświadczenie zawodowe to dziś jedno z podstawowych kryteriów, jakimi kierują się pracodawcy poszukujący nowych pracowników. Dobrym sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, które bardzo ułatwiają dziś konkurowanie na rynku pracy, są staże i praktyki zawodowe. Stąd pomysł na realizację naszego programu. Liczba osób zainteresowanych praktykami, co roku przewyższająca limit dostępnych miejsc, pokazuje, że była to bardzo dobra decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik.
Rekrutacja składa się z trzech etapów. Najpierw kandydaci muszą prawidłowo wypełnić i w terminie złożyć wniosek zgłoszeniowy. Drugim etapem jest test wiedzy o Mazowszu, który odbędzie się w  maju tego roku, ostatnim – rozmowa kwalifikacyjna.
 Warto podkreślić, że praktyki w urzędzie marszałkowskim są płatne, a kwota wynagrodzenia jest z roku na rok wyższa. W tym roku studenci, którzy zakwalifikują się do programu otrzymają po 2055 zł brutto na podstawie podpisanej z nimi umowy zlecenia.
 Podczas praktyk studenci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.
W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranego przez praktykanta wydziału. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej programem i zakresem zadań. Dodatkowo studenci wezmą udział w szkoleniach organizowanych przez urząd. Zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i działania urzędu, jego otoczeniem prawnym, podstawowymi regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami przygotowywania aktów prawa wewnętrznego. Poznają obowiązujące w urzędzie zasady bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Na zakończenie każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)