Akcja „Żaba” na wojewódzkiej trasie

Specjalne siatki rozpięte wzdłuż półkilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 551 w Nowym Dworze w gminie Dąbrowa Chełmińska (powiat bydgoski) chronią migrujące żaby przed rozjechaniem przez samochody. Płazy trafiają do wiader-pułapek, w których w bezpieczny sposób są przenoszone do okolicznych zbiorników wodnych.

kujpwwom

W okolicach Nowego Dworu i Ostromecka występują gatunki objęte ścisłą ochroną. Są to ropuchy szare, grzebiuszki ziemne i żaby moczarowe. Z kolei trawaszka zwyczajna i żaby zielone są objęte ochroną częściową. Wszystkie gatunki są bardzo pożytecznymi zwierzętami. W skład żabiego pokarmu wchodzą miedzy innymi chrząszcze, z których większość to szkodniki roślin, ślimaki i komary.
Przejście pomiędzy terenami leśnymi i polami w okolicach Nowego Dworu jest jednym ze stałych szlaków wiosennych migracji płazów. Zwierzęta muszą przekroczyć również ruchliwą drogę wojewódzką nr 551. O ochronę płazów zwróciło się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  Towarzystwo Przyrodnicze „Kawka”.
By zminimalizować ryzyko rozjechania pożytecznych zwierząt, na zlecenie drogowców przy drodze na odcinku blisko 500 metrów ustawione zostały specjalne siatki. Przy nich są też wkopywane wiadra-pułapki, w których zbierają się zwierzęta, a następnie w sposób bezpieczny są przenoszone do zbiorników wodnych. Akcja została uzgodniona z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Potrwa do połowy maja.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)