Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej

W minioną niedzielę w Bydgoszczy uczczono pamięć ofiar zbrodni katyńskiej. W kościele Świętych Polskich Braci Męczenników na Wyżynach odprawiona została msza św. w intencji ofiar Katynia, a następnie odbyła się uroczystość na placu przed kościołem pod krzyżem katyńskim.

kujpwwom

W uroczystościach zorganizowanych przez Rodzinę Katyńską, działającą przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, który zwracając się do zgromadzonych powiedział między innymi - 78 lat temu, 3 kwietnia 1940 roku, NKWD rozpoczęło wywózkę polskich oficerów z obozu w Kozielsku, a w kolejnych dniach - z obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Tamten pamiętny kwiecień 1940 roku na całe dziesięciolecia stał się dla Polaków symbolem podstępu i zdrady. Bezbronnych jeńców zgładzono, bo nie ulegli sowieckiej propagandzie i wybrali wierność Polsce. Czekał ich za to wyrok przypieczętowany strzałem w tył głowy.
Opisując los blisko 22 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej, którzy wiosną 1940 r. zostali zamordowani przez NKWD na rozkaz naczelnych władz Związku Sowieckiego, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przypomniał też trwające przez pół wieku kłamstwo o tej zbrodni, podtrzymywane przez sowiecką propagandę, co powiększało jeszcze bezmiar cierpienia rodzin zamordowanych oficerów. - Zbiorowe mogiły Katynia stały się na długie lata znakiem poniżenia i osamotnienia Rodzin Katyńskich. Tak, jak symbolem pamięci o ofiarach stały się później katyńskie guziki od żołnierskich mundurów. Guziki, które „są aby świadczyć” - wicemarszałek cytował znany wiersz Zbigniewa Herberta.
- Dzisiaj, gdy tak często prawda jest relatywizowana, uzależniana od okoliczności, utożsamiana z przewagą umożliwiającą narzucenie słabszemu swoich racji, otóż dziś Wasze świadectwo, drodzy członkowie Rodzin Katyńskich, jest niezwykle ważne! Jest dowodem, że prawda jest rozpoznawana i że jest jedna! Jest też przykładem, że można ją miłować, jak wyście ją umiłowali. Chwała Wam za to – zakończył swoją wypowiedź Ostrowski.

Gabinet marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl
(ski)