Łódzkie i Świętokrzyskie za ważną inwestycją kolejową

Władze samorządów Łódzkiego i Świętokrzyskiego podpisały w Opocznie list intencyjny w sprawie współpracy i współdziałania w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kolejowej łączącej województwa Łódzkie i Świętokrzyskie. Plany te mają związek z projektem stworzenia połączenia kolejowego z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

świętokrzwy

Linia kolejowa nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Opoczno – Skarżysko - Kamienna pozostaje jedynym istotnym niezelektryfikowanym odcinkiem sieci kolejowej położonej w południowo-wschodniej części kraju. Województwa łódzkie i świętokrzyskie postanowiły nawiązać współpracę w zakresie starań o elektryfikację tego odcinka.
Na dworcu kolejowym w Opocznie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali z marszałkiem województwa łódzkiego Witoldem Stępniem oraz wicemarszałkiem województwa łódzkiego Arturem Bagieńskim list intencyjny, mający wyrazić wspólny interes obu województw w modernizacji tego odcinka.
- Cieszę się, że możemy się tu dziś spotkać w niezwykle ważnych sprawach kolei. Liczymy na kontynuację rozbudowy linii numer 25, która umożliwi przywrócenie ruchu z województwa łódzkiego w kierunku Kielc. Projekt połączenia z Centralnym Portem Komunikacyjnym daje szanse na to, że kolej będzie pierwszym wyborem komunikacyjnym podróżnych z naszych województw. Opoczno może być ważnym miejscem dla naszych regionów, a nic tak nie łączy, jak szybkie połączenia - mówił marszałek województwa łódzkiego, Witold Stępień, rozpoczynając uroczystość.
Wagę inwestycji, w sprawie której podpisywany był list intencyjny, podkreślał marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
- Dla Świętokrzyskiego porozumienie ma wymiar strategiczny. Zależy nam na elektryfikacji linii kolejowej 25 i przez to połączeniu Skarżyska - Kamiennej i Opoczna. W dalszej perspektywie mamy w planie wybudowanie łącznika pomiędzy Kielcami a Wąsoczem Koneckim, co umożliwi połączenie stolicy województwa z CKP. To bardzo ambitny plan i bardzo cieszę się, że możemy realizować go wspólnie z województwem łódzkim. Na etapie projektowym chcemy włączyć się w finansowanie dokumentacji, jednak ze względu na skalę inwestycji, potrzebne będzie finansowanie centralne i wierzę w to, że uda nam się nakłonić Polskie Linie Kolejowe do finansowania tego zadania. To bardzo ważny projekt dla mieszkańców obu województw - mówił marszałek Adam Jarubas.
- Najbliższe dwa lata wykorzystamy na przygotowanie dokumentacji projektowej, by wpisać tę inwestycję jako strategiczną dla naszych regionów i postarać się o środki unijne na ten projekt. Mając gotową dokumentację i poparcie PLK jest szansa, że w ciągu kilku najbliższych lat uda się zrealizować tę inwestycję - dodał marszałek Jarubas.
- Projekt, o którym mówimy ma znaczenie nie tylko dla województwa świętokrzyskiego i łódzkiego, ale mocno zainteresowane nim jest województwo podkarpackie, dla którego również oznacza on komunikacyjne otwarcie na Polskę i Europę. Bardzo dziękuję urzędnikom obu województw za mądre działanie we wspólnym celu - powiedział wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl
(ski)