Małopolska – zdrowe województwo!

Walka z zagrożeniami czyhającymi na dzieci i młodzież w internecie oraz zapobieganie chorobom serca i układu krążenia wśród mieszkańców regionu – to dwie z wielu prozdrowotnych inicjatyw podejmowanych przez województwo małopolskie. To właśnie te programy zostały docenione i przyniosły Małopolsce zwycięstwo w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie „Zdrowy samorząd”.

malopwwwolska

- Bardzo się cieszę, że działania profilaktyczne, które podejmujemy w naszym województwie zostały zauważone i docenione na arenie ogólnopolskiej. Zwycięstwo w plebiscycie jest potwierdzeniem, że to co robimy jest niezwykle potrzebne i pożyteczne. Warto dodać, że prowadzimy 7 programów profilaktycznych. To również dzięki nim mieszkańcy mogą się cieszyć dobrym zdrowiem przez wiele lat życia – mówi wicemarszałek Wojciech Kozak.
Do organizatorów konkursu wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród nich wyłoniono łącznie 30 gmin, powiatów i województw, a Małopolska była jednym z sześciu regionów, które wzięły udział w walce o tytuł „Zdrowego województwa”. Rada konsultacyjna, złożona z wybitnych ekspertów, w tym lekarzy i przedstawicieli uczelni medycznych zdecydowała, by statuetkę Zdrowy Samorząd 2018 w kategorii „Zdrowe województwo” przyznać właśnie Małopolsce.
Doceniono także działania prozdrowotne województwa: pomorskiego, śląskiego i opolskiego. Wśród wyróżnionych powiatów znalazły się powiaty: piotrowski, poznański i tczewski. Dodatkowo wyróżniono również miasta: Barcin, Częstochowę i Mielno. Z kolei największe uznanie internautów za podejmowane inicjatywy zdrowotne otrzymał powiat myślenicki.
Konkurs był organizowany przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn „Rynek Zdrowia". Jego głównym zamierzeniem było wyróżnienie szczególnych inicjatyw prozdrowotnych, edukacyjnych oraz profilaktycznych.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)