Cztery polskie regiony wśród najbiedniejszych w UE

Wśród 20 najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, są cztery polskie - wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego. Tylko jeden polski region - woj. mazowieckie - może sie pochwalić średnią PKB na mieszkańca wyższą, niż średnia UE. Mimo tego, Mazowsze pozostaje daleko za europejską czołówką.

Województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie i warmińsko-mazurskie znalazły się w dwudziestce najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Tak wynika z raportu Eurostatu, który wziął pod uwagę Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca (dane dotyczą roku 2016).
W woj. lubelskim średnia PKB na jednego mieszkańca wyniosła 13,7 tys. zł euro rocznie, co daje 47 proc. średniej unijnej. W podkarpackim i podlaskim wypracowano 48 proc. średniej UE a w warmińsko-mazurskim 49 proc. Województwo świętokrzyskie zajęło 21. miejsce wśród najbiedniejszych regionów unii. Średnia PKB na mieszkańca wyniosła 14,3 tys. euro (również 49 proc. średniej).
Jedynym polskim regionem, w którym średnia unijna została przekroczona, jest woj. mazowieckie (109 proc.). Od 2011 r. wskaźnik ten wzrósł o 7 punktów procentowych. Mazowieckie zajęło 111 miejsce wśród 380 unijnych regionów.
Największy wzrost wśród polskich regionów zanotowało woj. wielkopolskie. W 2011 roku PKB na mieszkańca wynosił 68 proc. średniej unijnej. W 2016 r. był to wynik 75 proc.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)