Bank Światowy przyjeżdża na Podkarpacie

Przedstawiciele Banku Światowego ponoenie przyjadą na Podkarpaciu. 10 marca 2018 r. w Tarnobrzegu odbędzie się kolejna misja nadzorująca wdrażanie projektów przeciwpowodziowych, która będzie przeprowadzona przez przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) przy udziale przedstawicieli Banku Rozwoju Rady Europy (instytucji współfinansujących Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły) oraz przedstawicieli marszałka województwa podkarpackiego, wojewody, a także lokalnych samorządów.

Celem misji będzie m.in. ocena realizacji oraz stan wdrażania tego projektu w części realizowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Misja  Banku Światowego obejmować będzie przede wszystkim wizytację w terenie pierwszej rozpoczętej inwestycji. W jej wyniku ochroną przeciwpowodziową objętych zostanie ok. 7 800 mieszkańców. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do ochrony prawobrzeżnej części Sandomierza.

Źródło: www.podkarpackie.pl
(ski)