W 2018 stawiają na Odrę

Odra to potencjał gospodarczy, turystyczny i społeczny pięciu polskich województw: śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz lubuskiego. Dlatego też włodarze tych regionów spotkają się dziś we Wrocławiu, by zainaugurować Samorządowy Rok Rzeki Odry. Podpisany zostanie list intencyjny, w którym samorządowcy zobowiążą się do współpracy w tym zakresie.

Odrzańska Droga Wodna jest jednym z przedsięwzięć priorytetowych zarówno w Strategii Rozwoju Lubuskiego 2020, jak i Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Rzeka Odra wraz z Wartą i całym dorzeczem ma potencjał, aby stać się jednym z głównych atutów zarówno gospodarczych, jak i turystycznych województwa lubuskiego. Odrzańska Droga Wodna przebiegająca wzdłuż Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego to ważny element europejskiej sieci dróg wodnych śródlądowych. Nadodrzańskie położenie stwarza również bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki w województwie lubuskim i kreowania atrakcyjnych produktów turystycznych, konkurencyjnych w skali kraju i Europy. Dlatego też samorząd województwa lubuskiego aktywnie włącza się w obchody Samorządowego Roku Rzeki Odry. Stanowisko w tej sprawie przyjęli radni województwa. Ma to na celu podkreślenie i promocję wśród społeczeństwa szans rozwojowych województwa lubuskiego, wynikających z jego nadodrzańskiego położenia.
Podczas spotkania we Wrocławiu włodarze województw nadodrzańskich rozmawiać będą na temat wspólnych działań związanych z  obchodami Roku Rzeki Odry, a także działaniach związanych z wykorzystaniem potencjały rzeki.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)