Będą zające na miedzy

Przywracanie zajęcy naturze – to główne zadanie myśliwych i leśników realizujących pilotażowy program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Lubelskim, który w 2009 roku zainicjował i finansuje samorząd województwa. Na przełomie stycznia i lutego, po kilku miesiącach przetrzymywania w wolierach adaptacyjnych, na wolność wypuszczona została kolejna partia kupionych przez Urząd Marszałkowski zajęcy.

zajączwwwki

Program, nad którym opiekę naukową sprawuje prof. dr hab. Roman Dziedzic z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, został opracowany po to, by wzmocnić przerzedzającą się drastycznie w Polsce populację zwierzyny drobnej. Uczestniczące w nim koła łowieckie i nadleśnictwa zobowiązują się nie tylko do zawieszenia na pięć lat polowań na zające i intensyfikacji odstrzału drapieżników, ale także do opieki nad powierzonymi im zwierzętami. Kupione zające są przetrzymywane przez okres jesienno-zimowy w specjalnie do tego celu wybudowanych przez koła łowieckie wolierach adaptacyjnych. W 2017 roku do dziewięciu jednohektarowych obiektów trafiło 360 osobników. Kilkumiesięczną opiekę nad zwierzętami sprawowali dzierżawcy obwodów (7 kół łowieckich i 2 nadleśnictwa) przy współpracy z opiekunem naukowym i lekarzem weterynarii.
– Patrząc na dotychczasowe efekty wspólnej pracy urzędników, leśników, myśliwych i naukowców, mogę śmiało powiedzieć, że udało się! Od 2010 roku wypuściliśmy w naszym województwie prawie dwa tysiące zajęcy, które w większości świetnie zaaklimatyzowały się w naturalnym środowisku. Dzięki temu średnie zagęszczenie tych zwierząt na 100 hektarów w obwodach, gdzie był realizowany program, wzrosło z 3,3 osobnika w 2011 roku do aż 14 osobników w grudniu 2015 roku. A program nadal trwa. To pozwala twierdzić, że mamy spore szanse na faktyczną odbudowę populacji zajęcy w naszym regionie – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta.
Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w 50 procentach finansuje „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. W ostatniej edycji projektu (sezon 2017/2018) z budżetu województwa oraz z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przekazano na ten cel 140 tys. zł.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)