Mazowiecki urząd marszałkowski nagrodzony

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych przyznał, już po raz trzeci, Urzędowi  Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie certyfikat „Profesjonalne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” . Wyróżnienie odebrał sekretarz województwa – dyrektor urzędu Waldemar Kuliński. Poprzednie certyfikaty „Profesjonalne ZZL” UMWM otrzymał w 2014 r. i 2016 r.

r3dwwzzl

Najważniejszy jest człowiek

Od 18 lat konkursowi przyświecają cele propagowa­nia wiedzy w dziedzinie ZZL, identyfikacji skutecznych rozwiązań i upowszechniania dobrych praktyk oraz tworzenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Inicjatywa ta jest wyrazem uznania strategicznej roli kapitału ludzkiego w organizacji i docenienia szczególnych wysiłków kadry zarządzającej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wykorzystywanych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, dostosowanych do funkcjonowania konkretnej firmy, stwarza bardzo dobre podstawy dla osiągania sukcesów.
– Pracownicy, są najcenniejszym aktywem naszej organizacji. Bez względu na zajmowaną w hierarchii pozycję, wspólnie pracujemy na każdy sukces urzędu. Także ta nagroda jest efektem naszego wspólnego działania – podkreślił Waldemar Kuliński.

Docenić najlepszych

Od lat konkursowi patronują przedstawiciele władz i najważniejszych instytucji w Polsce. Do uczest­nictwa zapraszane są duże, średnie i małe firmy. Dwie odrębne kategorie umożliwiają prezentację swych dokonań przedsiębiorstwom różnej wielkości. Nowością jest odrębna kategoria dla jednostek administracji publicznej ze specjalnie przystosowaną ankietą samooceny. Docenione są nie tylko kompleksowe rozwiązania, ale także osiągnięcia w wybranych obszarach ZZL.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)