Obraduje zarząd ZWRP

Dziś w Warszawie odbędzie się posiedzenie zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania zarząd ustosunkuje się m.in. do apelu Związku Miast Polskich o współpracę w działaniu na rzecz zwiększenia w Polsce publicznych nakładów na edukację dzieci i młodzieży, omówi także zapisy memorandum w sprawie funduszy norweskich na lata 2014-2021 oraz Programu „Kultura”.

ZWwwRP

Obrady będą również okazją do zapoznania się z odpowiedzią ministra rolnictwa i rozwoju wsi na stanowisko zarządu ZWRP w sprawie ograniczenia środków zaplanowanych na realizację planu działania KSOW 2014-2020 na 2018 rok.
Przypomnijmy, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej jest dobrowolnym stowarzyszeniem województw. Celem Związku jest m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów województw oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich regionów.

Źródło: www.umww.pl
(ski)