Marszałkowie z Polski Wschodniej apelują o wsparcie

Marszałkowie woj. podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego apelują o kontynuację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w unijnej perspektywie finansowej po 2020 roku. Stanowisko w tej sprawie przyjęli we wtorek (6.02) na spotkaniu w Kielcach.

Marswłkowie

Stanowisko zostanie przesłane polskiemu rządowi - zapowiedzieli samorządowcy. Wskazują w nim problemy, z jakimi borykają się województwa tej części kraju. Zapóźnienia gospodarcze, przede wszystkim w infrastrukturze, naszych województw są tak duże, że bez dodatkowych środków nie możemy tego dystansu nadgonić - podkreśla Jerzy Leszczyński, marszałek woj. podlaskiego.
- Od 2007 roku, przez dwa ostatnie okresy budżetowe pięć województw Polski Wschodniej mogło realizować specjalnie przeznaczony dla nich program operacyjny, który pozwala nadrabiać wieloletnie opóźnienia w zakresie rozwoju infrastruktury, przedsiębiorczości, stwarzać lepsze warunki dla rozwoju tych terenów. Dlatego istnieje potrzeba kontynuacji tego programu, obok programów regionalnych - zaznaczył marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas. Dodał, że są już widoczne efekty działania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Jak wyliczył, w woj. świętokrzyskim dzięki temu wsparciu wybudowano m.in. most na Wiśle łączący region z Podkarpaciem, sieć szkieletową szerokopasmowego internetu czy liczącą prawie 2 tys. kilometrów trasę rowerową Green Velo.
W przyjętym stanowisku samorządowcy wskazują problemy, z jakimi borykają się województwa tej części kraju. Podkreślono m.in. peryferyjne położenie makroregionu, opóźnienia w zakresie infrastruktury transportowej, niedostateczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, niską atrakcyjność inwestycyjną czy niski poziom przedsiębiorczości.
- Zapóźnienia gospodarcze, przede wszystkim w infrastrukturze, naszych województw są tak duże, że bez dodatkowych środków nie możemy tego dystansu nadgonić w stosunku do innych regionów Polski, nie mówiąc już o regionach europejskich. Słyszymy o możliwości ograniczenia tych środków, ale nie wyobrażam sobie, aby polityka spójności nie była dalej kontynuowana - przyznał marszałek woj. podlaskiego Jerzy Leszczyński. Ocenił, że po 2020 roku środki przeznaczone w ramach programu powinny być utrzymane na dotychczasowym poziomie.
- Pozwalają one uzupełniać finansowanie inwestycji, które bez tego wsparcia najprawdopodobniej by nie powstały. Jeśli popatrzymy na to, co zostało już zrealizowane - to są setki milionów złotych wydanych m.in. na inwestycje drogowe, które wymagają ogromnych nakładów. Jest dla mnie oczywiste, że musimy walczyć o utrzymanie tego programu - zapowiedział wicemarszałek woj. lubelskiego Grzegorz Kapusta.
Według samorządowców Polska Wschodnia po 2020 roku powinna się koncentrować m.in. na realizacji inwestycji drogowych i kolejowych, wsparciu ośrodków subregionalnych, zwiększaniu poziomu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwoju przedsiębiorczości, głównie w sektorze uzdrowiskowym.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)