Inspiracje do lekcji o Mazowszu

Odbyło się kolejne spotkanie podsumowujące „Lekcje o Mazowszu”. O roli kształtowania tożsamości regionalnej rozmawiali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, eksperci, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy instytucji oświatowych i kulturalnych oraz przedstawiciele samorządów.

mwwazo

– Mazowsze to największy region w Polsce. Bardzo różnorodny pod względem gospodarczym, kulturowym, turystycznym. Chcielibyśmy, aby dzięki projektowi Mazowszanie poznali się wzajemnie, a  nauczyciele, którzy uczą w szkole mieli bazę do przekazywania wiedzy swoim uczniom – zaznaczył Raboszuk.
O wyzwaniach edukacyjnych w kontekście kształtowania postaw
patriotycznych mówił prof. Jerzy Nikitorowicz z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawiano także o wizerunku i promocji regionu. Spotkaniu towarzyszyła promocja przydatnej dla nauczycieli książki, która jest podsumowaniem ubiegłorocznego konkursu.

Jak młodym Mazowszanom przybliżać ich region?

Inspiracji przy pisaniu scenariuszy nie zabraknie. Swoich sił w drugiej konkursie mogą spróbować nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, ale też osoby związane z oświatą i kulturą Mazowsza.
Dużą pomocą w przygotowywaniu scenariuszy może być książka „Mazowsze” dr hab. Jolanty Choińskiej-Miki, dr. hab. Michała Kuleszy, Krzysztofa Miki, prof. dr. hab. Wojciecha Morawskiego i dr. Huberta Wajsa. Publikacja została wydana przez samorząd województwa. Warto także sięgnąć po Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” – nr 3/2017 „Gamifikacja w edukacji”.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)