Wspólnie o większą dostępność komunikacyjną

Samorząd województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele rządu w województwie, samorządowcy oraz władze lokalnych spółek kolejowych będą zabiegać o to, aby zrealizowana została inwestycja modernizacji linii kolejowej Skarżysko - Kamienna - Opoczno oraz budowa trasy kolejowej Tumlin - Wąsosz Konecki. Dzięki temu w godzinę możliwy byłby dojazd z Kielc do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz w 75 minut do Warszawy.

świętoww

- Chcemy zaprezentować ideę, która narodziła się jakiś czas temu, ale dopiero zaprezentowanie planów rządowych dotyczących lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego pokazało możliwość realizacji tych planów kolejowych w naszym województwie. Pokażemy, w jakim miejscu jesteśmy i jaki jest horyzont wspólnych wysiłków. Chodzi o projekt, który jest projektem generacyjnym, który może nam na pokolenia ustanowić bardzo korzystne połączenie z innymi częściami kraju. Połączenie z Centralną Magistralą Kolejową w Opocznie byłoby niezwykle ważne. Chcę zaapelować do wszystkich środowisk, abyśmy tworzyli dobrą atmosferę wokół ten inwestycji. Pokażmy, jak bardzo zależy nam na tej inwestycji - mówił, rozpoczynając konferencję prasową, Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.
Podczas konferencji prasowej z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i przedstawicieli branży kolejowej przedstawiona została koncepcja połączenia sieci kolejowej województwa świętokrzyskiego z Centralnym Portem Komunikacyjnym dla Rzeczpospolitej Polskiej. O jej szczegółach mówił wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, Jan Maćkowiak.
- Obecna sieć połączeń z najważniejszymi punktami kraju nie zadowala nas i tym bardziej cieszymy się, że projektanci, którzy przygotowali załączniki do projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, dostrzegli kwestię dostępu Kielc do tego Portu. Zakłada się, że w ramach projektu CPK, powstać może nawet 900 km linii kolejowych łączących polskie miejscowości z nim - mówił Maćkowiak.
- Mam nadzieję, że lada dzień podpiszemy list intencyjny z marszałkiem województwa łódzkiego w sprawie wspólnego finansowania dokumentacji projektowej linii kolejowej o której mówimy. Będzie ona obejmowała koncepcję oraz studium wykonalności wraz z decyzjami środowiskowymi. Wielkie zainteresowanie tym projektem ma województwo podkarpackie, co podkreślał niedawno jego marszałek, Władysław Ortyl. Nasze działania podczas niedawnego Konwentu Marszałków chwalił prezes PKP PLK, Ireneusz Melcher, podając je za przykład dobrej współpracy samorządów. Właśnie wspólny lobbing może zwiększyć szanse na realizację tej inwestycji - stwierdził Jan Maćkowiak.
Starania o pozyskanie środków unijnych na realizację tego projektu zapowiedział dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec.
- Polityka regionalna wymaga wizji tego projektu. Jego realizacja, sprawia, że drastycznie poprawia się dostępność komunikacyjna naszego regionu. Na pewno będziemy rozmawiać z Komisją Europejską, aby maksymalnie wykorzystać środki unijne z nowej perspektywy do jego realizacji - mówił Grzegorz Orawiec.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl
(ski)