Polacy i Niemcy skazani na współpracę

Polska jest skazana na współpracę ze swoim najsilniejszym gospodarczo sąsiadem – Niemcami, a korzyści z tej współpracy odnoszą obie strony. Taki wniosek płynie z konferencji pt. „Uwarunkowania współpracy transgranicznej i wpływ Programu Interreg VA na rozwój współpracy na polsko-niemieckim pograniczu”, którą zorganizował Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim w sali konferencyjnej Hotelu Ruben.

lwwub

- Nie szukajmy wrogów blisko, a przyjaciół daleko. To były słowa Urho Kekkonena. W myśl tej zasady współpracujemy z niemieckimi partnerami od wielu lat, z wyraźnymi efektami. W czasach kiedy studiowałem, nie wyobrażałem sobie nawet, że kiedyś współpraca polsko-niemiecka będzie na takim poziomie jak obecnie – powiedział członek zarządu woj. lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, otwierając konferencję.
Prelegentami konferencji byli naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Były rektor tej uczelni prof. Czesław Osękowski omówił bilans polityki europejskiej Niemiec. Podkreślił znaczenie dorobku sąsiedztwa polsko-niemieckiego od roku 1989 i chęć budowania dobrych relacji z Polską przez kanclerz Angelę Merkel, ale zwrócił też uwagę na trudne tematy w relacjach między obu krajami, do których zaliczył: Centrum Przeciw Wypędzeniom, Gazociąg Północny Nord Stream, przyszłość i kształt Unii Europejskiej (zwłaszcza w kontekście traktatu konstytucyjnego), politykę wobec Rosji, a ostatnio także politykę migracyjną wobec uchodźców i odszkodowania wojenne.
Politolog prof. Jarosław Macała omówił realizację programu Interreg VA Brandenburgia-Polska, w oparciu o sytuację społeczno-polityczną RFN.
Prof. Bogumiła Burda, kierowniczka Zakładu Dydaktyki Historii UZ omówiła realizację projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego i edukacji na pograniczu lubusko-brandenburskim - przy wykorzystaniu programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jego założeniem jest tworzenie nowych powiązań transgranicznych oraz zacieśnienie już istniejących polsko-niemieckich partnerstw w regionie. Całkowity budżet programu wynosi niemal 118 mln euro, z czego 100 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tadeusz Jędrzejczak omówił poszczególne osie priorytetowe i nabory wniosków jakie w ramach poszczególnych osi odbyły się w roku 2016 i 2017.
W konferencji, odbywającej się pod patronatem marszałek woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak, czynnie uczestniczyli także samorządowcy lubuscy, którzy podzielili się swoim bogatym doświadczeniem we współpracy z partnerami niemieckimi.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)