Samorządowcy apelują o normy jakości dla węgla

Wprowadzenie odpowiednich norm jakości sprzedawanego węgla, określających między innymi zawartość siarki, popiołu i poziom wilgotności – to główne założenia apelu, jaki przedstawiciele 24 samorządów i Greenpeace przesłali do ministra energii. W imieniu województwa małopolskiego pod apelem podpisał się wicemarszałek Wojciech Kozak.

kominyw1000

- Jak ważna jest dla nas walka o czyste powietrze, pokazaliśmy już wielokrotnie – m.in. uchwalając zakaz palenia węglem w Krakowie, wprowadzając uchwałę antysmogową dla całego regionu czy realizując projekt LIFE. Co równie ważne naszym śladem poszły kolejne województwa, które w walce ze smogiem musiały wziąć sprawy we własne ręce, bo tego problemu dotychczas nie próbowano rozwiązać na szczeblu centralnym. Mamy póki co wiele niespełnionych obietnic. Niedługo minie rok, od kiedy obiecano nam wprowadzenie norm jakości węgla, a odpowiednich regulacji dalej nie ma – mówił Wojciech Kozak.
 Jak zauważają autorzy apelu, cały czas można legalnie sprzedawać odpady węglowe, węgiel zasiarczony i o wysokiej zawartości popiołu, a także zawilgocony. To właśnie one emitują do powietrza najwięcej szkodliwych substancji. Dodatkowo sygnatariusze apelują też o skuteczny system kontroli i certyfikacji tego paliwa. Przyjęcie odpowiednich norm – według autorów apelu - jest więc niezbędne, aby jeszcze skuteczniej walczyć z niską emisją.
Podwyższone stężenie zanieczyszczeń powietrza, głównie pyłów PM10, PM2,5 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Każdego roku na choroby będące następstwem oddychania powietrzem złej jakości umiera przedwcześnie nawet 50 tys. mieszkańców Polski. Nie można jednak dziwić się tym zatrważającym danym skoro - według Światowej Organizacji Zdrowia - spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbrudniejszym powietrzem aż 33 znajdują się w naszym kraju.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)