Lepsze warunki dla chorych

Zielonogórskie hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw dzięki funduszom unijnym zostało rozbudowane. - Pieniądze unijne mają służyć rozwiązywaniu najbardziej istotnych problemów – również tych społecznych. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że musimy nie tylko wspierać leczenie, ale także pomagać chorym w tych ostatnich dniach. Pamiętam, że to była pierwsza decyzja Komitetu Sterującego w tym zakresie w Polsce - mówiła podczas otwarcia placówki marszałek Elżbieta Anna Polak.

lubww

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez decyzji Komitetu Sterującego EFSI w zakresie ochrony zdrowia, którego członkiem jest marszałek Elżbieta Anna Polak. W 2015 roku Lubuskie jako pierwszy region w Polsce uzyskało zgodę na inwestycję infrastrukturalną w ochronie zdrowia w ramach RPO, mimo braku gotowych map potrzeb zdrowotnych. W 2015 roku nie były gotowe jeszcze mapy potrzeb zdrowotnych, które dają zielone światło unijnym inwestycjom. Wówczas Komitet Sterujący za zgodą Komisji Europejskiej dopuszczał realizację projektów dotyczących opieki długoterminowej, hospicyjnej lub geriatrycznej, ale tylko pod warunkiem, że inwestycja zawierała elementy opieki deinstytucjonalnej, która zakłada opiekę nad pacjentem w domu. Województwo lubuskie skorzystało z furtki i dostosowano projekt do założeń umożliwiających jego realizację. Inwestycja nie zostałaby zrealizowana gdyby nie dyrektor hospicjum Anna Kwiatek, której za zaangażowanie dziękowała marszałek Elżbieta Anna Polak. - Z wielką determinacją, z prawdziwie kobiecą siłą i skutecznością walczyła o tę inwestycję - mówiła marszałek.  
 W ramach projektu rozbudowano budynek hospicjum. Zakupiono także wyposażenie sal dla chorych, pomieszczeń rehabilitacji, gabinetów i poradni. Powstały: - 4 jednoosobowe sale chorych, - 4 łazienki - dla chorych, przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pacjentów przy rehabilitacji ambulatoryjnej, - poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, - pokój fizjoterapeuty, - sala rehabilitacji ambulatoryjnej.
Kupiono sprzęt do fizjoterapii, a także: uruchomiono poradnię obrzęku limfatycznego, świetlicę/oddział pobytu dziennego oraz wypożyczalnię sprzętu medycznego dla chorych przebywających w domach (w oparciu o porozumienie z Zielonogórskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum Domowym im. św. Pawła).  Prowadzona jest także działalność wolontaryjna w domach chorych, polegająca na wsparciu rodzin i dzieci osieroconych. Rozbudowa hospicjum pozwoli zwiększyć liczbę chorych terminalnie objętych całodobową opieką stacjonarną do ok. 350 osób rocznie. Umożliwi również zapewnienie skoordynowanych usług zdrowotnych dla pacjentów i wsparcie dla opiekunów.

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)