Potrafią pływać

W tegorocznej edycji programu „Umiem pływać”, realizowanego we współpracy Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządów lokalnych uczestniczyło około 7 tysięcy uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Na pływalni w Kowalewie Pomorskim (powiat golubsko-dobrzyński) odbyło się podsumowanie programu, podczas którego dzieci zaprezentowały umiejętności nabyte podczas kursu.

20171205wwlywanie2

- „Umiem pływać” to jeden z kilku realizowanych w regionie programów upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. W ramach innych tego rodzaju przedsięwzięć młodzi mieszkańcy regionu mogą też trenować lekką atletykę i kolarstwo, a od tego roku także koszykówkę – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć jest sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.
 W tym roku do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 79 gmin. Program był wdrażany w dwóch turach – od marca do czerwca oraz od września do grudnia. Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. Tegoroczny budżet przedsięwzięcia to 1,5 miliona złotych, z czego pół miliona to środki samorządu województwa.
W podsumowaniu tegorocznej edycji programu na pływalni w Kowalewie Pomorskim wzięli udział uczestnicy kursu, medalista mistrzostw świata i Europy, olimpijczyk Konrad Czerniak oraz samorządowcy i przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego. Samorząd województwa reprezentowali przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.
W ramach trzech poprzednich edycji programu „Umiem pływać” w zajęciach nauki pływania wzięło udział ponad 16 tysięcy dzieci (więcej o realizacji programu w 2016 roku). Przygotowujemy się już do realizacji przyszłorocznej edycji tego przedsięwzięcia.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
(ski)