Inwestycje w OZE i infrastrukturę

Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gminy Pomiechówek na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie. Na działania związane z odnawialnymi źródłami energii planowane w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno oraz Teresin przeznaczono 15,6 mln zł.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymały wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu Elżbieta Lanc, wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki oraz wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński.
- Dodatkowe pieniądze to szansa na realizację projektów sprzyjających m.in. rozwojowi usług i powstawaniu nowych miejsc pracy. Liczy się każda złotówka zainwestowana z pożytkiem dla Mazowszan.  Wsparcie dla gminy Pomiechówek, Sochaczew, Rybna, Teresina i Nowej Suchej to kolejny, wspólny sukces, wpisujący się w tę strategii – Elżbieta Lanc.
Tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców
Do końca 2019 r. w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek obszar 230 ha będzie uporządkowany i wyposażony w infrastrukturę techniczną oraz kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Pojawią się też wewnętrzne drogi, ścieżki rowerowe, chodniki. Urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi położone na terenie realizowanej inwestycji będą powiązane z już istniejącą komunikacją.

Niskoemisyjność

Na terenie 4 gmin – Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin powstanie infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Już pod koniec przyszłego roku w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej będą zamontowane m.in. kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. Pojawią się także pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE, kolejny – odpowiednio 105 i 89.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)