Fundusze europejskie wzmacniają region

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 wybrano już projekty o wartości 5,6 mld zł – równowartość całego budżetu RPO na lata 2007-2013.

slaskwwie

Ponad 7 tys. wniosków o dofinansowanie złożono w trzech instytucjach zaangażowanych w nabory projektów – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ich ocena jest realizowana na bieżąco, a do dofinansowania Zarząd wybrał dotychczas 2,6 tys. projektów. Podpisanych zostało ponad 1,7 tys. umów, których wartość dofinansowania angażuje ponad 5,6 mld zł. To oznacza kontraktację na poziomie 36% alokacji i stawia nas pośrodku pozostałych regionów. Niemniej, patrząc na wartości bezwzględne kontraktacji – pozycja województwa śląskiego podnosi się do trzeciego miejsca wśród regionów. Niewiele wyżej w rankingu znajduje się tylko województwo wielkopolskie i pomorskie.
 - Fundusze europejskie faktycznie zmieniają nasz region. Wspieramy samorządy w rozwiązywaniu problemów z komunikacją, infrastrukturą miejską czy ochroną środowiska, w tym działania antysmogowe, ale nie tylko. Fundusze to oprócz infrastruktury także projekty społeczne, miejsca dla dzieci w przedszkolach czy wyposażenie dla szkół zawodowych. Wszystko to istotnie i bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców województwa. Po raz kolejny, fundusze, którymi dysponują samorządy regionalne, są najsprawniej rozdzielane i najskuteczniej wykorzystywane. Wysoka pozycja na liście zakontraktowania środków, jaką zajmuje województwo śląskie, które dysponuje największym Regionalnym Programem Operacyjnym w kraju, może być powodem do zadowolenia. Ciągle jednak musimy zwracać uwagę, by wybierane projekty dawały najlepsze efekty naszym mieszkańcom – powiedział marszałek Wojciech Saługa.
Efektem realizacji projektów infrastrukturalnych, dla których podpisano umowy, będzie m.in. wybudowanie 160 km nowych sieci kanalizacyjnych, 39 km nowych dróg oraz zakup ponad 340 sztuk nowego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. Utworzone zostanie prawie 30 tys. dodatkowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, a ponad 80 obiektów zostanie wyposażonych w nowy sprzęt do praktycznej nauki zawodu.
Dzięki zarządzaniu i aktywności projektodawców już dzisiaj Śląskie może pochwalić się osiągniętym, a nawet przekroczonym o 40% celem finansowym określonym przez Komisję Europejską na rok 2017, który wiąże się z zachowaniem tzw. zasady N+3. Przypominamy, ta zasada określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce oznacza to, że z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystać można do roku 2023. Brak jego osiągnięcia wiąże się z utratą części środków w budżecie Programu. Wypracowana nadwyżka jest już awansem na kolejny rok wdrażania, gdzie kolejny cel finansowy jest wyznaczony również na bardzo wysokim poziomie. Zasada N+3 jest nadrzędnym kryterium w rocznym rozliczaniu się instytucji zarządzającej programem z Komisją Europejską.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)