Gala Ambasadorów Wchodu 2017

Znamy laureatów tegorocznej Gali Ambasadorów Wschodu, która odbyła w Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce czy Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice to niektórzy z wyróżnionych.

Uczewwstnicy

W kategorii Samorząd statuetkę przyznano miastu i gminie Supraśl. Dokonując wyboru Kapituła oceniała działania, których celem jest stworzenie marki miejsca w oparciu o wielosektorową współpracę, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów lokalnej społeczności i potencjału inwestycyjnego.
W kategorii Biznes tytuł Ambasadora Wschodu otrzymała firma Bialcon SA. Przy wyborze w sposób szczególny uwzględniono wykorzystanie lokalnych zasobów, tworzenie oryginalnego i wyróżniającego się produktu oraz potencjał wzrostu. Dodatkowym atutem był aspekt wyróżnienia miejsca, w którym produkty są tworzone lub z którym są związane.
W kategorii Projekt kapituła przyznała statuetkę Festiwalowi Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie – za niestandardowe działania turystyczne, kulturowe, społeczne i gospodarcze realizowane na obszarze wschodniego pogranicza, które posiadają odpowiedni potencjał merytoryczny do dalszego rozwoju, a jednocześnie tworzą nową przestrzeń komunikacyjną.
W kategorii Turystyka tytuł Ambasadora Wschodu przyznano Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Podczas oceny nominowanych podmiotów Kapituła brała pod uwagę tworzenie ponadregionalnych markowych produktów turystycznych, które wykorzystują potencjał przestrzeni w której są tworzone, a ich podstawowym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w regionie.
Tytuł Ambasadora Wschodu w kategorii Społecznie Odpowiedzialny przyznano Fundacji AMF „Nasza Droga”. Fundacja działa na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wspiera działania w zakresie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, w szczególności utalentowanej. „Nasza Droga” jest modelowym przykładem realizacji założeń Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego (CSR) nie tylko na poziomie deklaracji, ale przede wszystkim praktyki.
W kategorii Kultura i Sztuka statuetkę otrzymał Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Założony w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego, na wschodniej ścianie Polski, tuż przy żelaznej kurtynie, stał się znany na świecie dzięki wyjątkowym spektaklom i rygorystycznym praktykom teatralnym.
Tytuł Honorowego Ambasadora Wschodu przyznano w tym roku Barbarze Wachowicz – pisarce, autorce biografii wielkich Polaków, scenarzystce, na Wschodzie znanej jako Basia z Podlasia. Jest to tytuł przyznawany za całokształt pracy twórczej i działalności społecznej.
Nagrodę Specjalną za propagowanie etosu pogranicza i budowanie mostów pomiędzy ludźmi różnych narodowości, wyznań i kultur, przyznano Fundacji i Ośrodkowi „Pogranicze” w Sejnach.  Tegoroczną Galę Ambasadorów Wschodu uświetniły dwa zespoły jazzowe: Aga Derlak Trio- zdobywcy nagrody Fryderyka w roku 2016 oraz bialskie Jazz Trio, które wystąpiło z Zespołem Pieśni i Tańca Podlasie
Patronat Honorowy nad tegoroczną Galą objęli Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Sponsorem głównym GAW 2017 był samorząd województwa lubelskiego.

Źródło: www.lubelskie.pl
(ski)