Klaus Leutner odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi

W Ambasadzie RP w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia Klausowi Leutnerowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi. Podczas uroczystości województwo łódzkie reprezentował wicemarszałek Dariusz Klimczak.

lowwdz

- Bardzo się cieszę, że uhonorowaliśmy człowieka, który niemal całe swoje życie, poprzez badania tragicznej przeszłości osób poszkodowanych przez drugą wojnę światową, poświęca na budowanie porozumienia i przyjaźni między Niemcami i Polakami. To wspaniały przykład człowieka o historycznej wrażliwości i wzór dla młodych ludzi po obu stronach naszej zachodniej granicy – powiedział wicemarszałek Dariusz Klimczak.
Klaus Leutner – obywatel Niemiec – po przejściu na emeryturę został honorowym pracownikiem Miejsca Pamięci i Muzeum KZ Sachenhausen. Tam poświęca się badaniom historycznym, których głównym celem jest wyszukiwanie informacji o więźniach i robotnikach przymusowych straconych w okresie nazistowskim oraz miejscach ich pochówku. W roku 2000 założył związek „Initiative KZ – AuBenlager Lichterfelde”, organizując 8 maja każdego roku spotkania z żyjącymi jeszcze więźniami tego obozu, których osobiście odnalazł w kilku europejskich krajach. Jest także inicjatorem niemiecko - polskich projektów historycznych dla młodzieży, m.in. z Głowna, Zgierza i Poznania, których myślą przewodnią było „z przeszłości wynieść naukę na przyszłość”. Jest również autorem i współautorem bardzo wielu publikacji i artykułów na temat niemieckich obozów koncentracyjnych oraz miejsc pracy przymusowej w całej Europie.

GS
Źródło: www.lodzkie.pl
(ski)