Posiedzenie zespołu Komisji Europejskiej w Wielkopolsce

W Poznaniu i Swarzędzu odbyło się pierwsze wspólne posiedzenie Zespołu Roboczego Komisji Europejskiej ds. Węzłów Miejskich, Regionów i Makro-Regionów, złożonego z trzydziestu ekspertów Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. Posiedzenie było pierwszym w historii istnienia korytarzy TEN-T spotkaniem wspólnego dla obu korytarzy zespołu roboczego i to poza siedzibą Komisji Europejskiej. Jego współgospodarzem był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, a otwarcia obrad dokonał wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

wlwwkp

Wicemarszałek Jankowiak przedstawił prezentację na temat województwa wielkopolskiego pod kątem transportowym i znaczenia regionu w korytarzach TEN-T. Uczestnicy z kilkunastu europejskich miast i regionów oraz m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP, portów morskich i Polskich Kolei Państwowych dyskutowali o możliwościach poprawy infrastruktury transportowej w tzw. wąskich gardłach komunikacyjnych w miastach, regionach i makroregionach. Wśród poruszanych tematów, oprócz roli Wielkopolski w korytarzach TEN-T, znalazły się m.in. „Węzły miejskie i ich rola jako „ostatniej mili” w sieci bazowej korytarzy”, „Miasta i regiony jako siły napędowe innowacyjności wzdłuż korytarzy” czy „Innowacyjne sposoby administrowania korytarzem: jak możemy lepiej połączyć siły?”. Został również zaprezentowany nowy projekt Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod nazwą SUBNODES. Projekt ma na celu polepszenie powiązań komunikacyjnych miejscowości leżących w promieniu ok. 50 km od Poznania ze stolicą naszego regionu, poprzez wykorzystanie w ruchu pasażerskim nowoczesnych rozwiązań z branży IT. Projekt SUBNODES będzie realizowany przez najbliższe trzy lata i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu unijnego Interreg Europa Środkowa.
Drugi dzień obrad miał charakter wizyty terenowej. Uczestnicy przejechali szynobusem z poznańskiego Dworca Głównego do Swarzędza, gdzie złożyli wizytę w intermodalnym terminalu kontenerowym CLIP Logistics. Tam miały miejsce prezentacje i dyskusje na temat infrastruktury kolejowej i drogowej w polskiej części korytarzy Morze Północne-Bałtyk i Bałtyk-Adriatyk. Goście mieli też okazję zapoznać się z działalnością CLIP Logistics. Po powrocie do Poznania uczestnicy zostali oprowadzeni po dworcu kolejowym, co stanowiło akcent kończący posiedzenie Zespołu Roboczego w Wielkopolsce.
Stolica Wielkopolski została wybrana przez Komisję Europejską na miejsce posiedzenia jako ośrodek położony na przecięciu dwóch międzynarodowych korytarzy transportowych i interesujący przykład dużego węzła miejskiego. Przez Województwo Wielkopolskie przebiegają bowiem dwa międzynarodowe korytarze transportowe: Korytarz Bałtyk-Adriatyk oraz Korytarz Morze Północne-Bałtyk. Do pierwszego korytarza należy m.in. linia kolejowa nr E59 na odcinku Krzyż-Rawicz, a do drugiego linia E20 od Zbąszynia do Kłodawy, a także autostrada A2.
Posiedzenie Zespołu Roboczego Komisji Europejskiej w stolicy Wielkopolski pozwoliło zwrócić uwagę na sukcesy naszego regionu pod względem transportowym, a także podkreślić jego potrzeby na międzynarodowym forum eksperckim. W związku z dynamicznym wzrostem, dla dalszego rozwoju regionu niezbędne są bowiem w najbliższym czasie inwestycje na wielkopolskich szlakach transportowych, które zwiększałyby przepustowość, szybkość i komfort przemieszczania osób i towarów, a także poprawiały bezpieczeństwo i obniżały emisję CO2.

Źródło: www.umww.pl
(ski)