Celem nie są rankingi, ale...

Liczba studentów w województwie pomorskim spada, choć nie tak szybko jak w innych regionach kraju. Jaki wpływ na pomorskie uniwersytety i gospodarkę regionu będzie miała nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym? Konstytucja dla Nauki to projekt ustawy, która ma zreformować szkolnictwo wyższe.  Zmienią się m.in. zasady finansowania uczelni, wybierania rektorów oraz system studiów doktoranckich. Pierwsze zmiany mają obowiązywać już od października 2018 r.

Szkowwły

- Mam wrażenie, że założenia reformy szkolnictwa wyższego są słuszne, a silne i rozpoznawalne marki akademickie są warunkiem dalszego rozwoju Polski - twierdzi marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk. - Do tego potrzebna jest poprawa jakości studiów akademickich i zawodowych – mówi. I dodaje, że to bardzo ważna zmiana ze względu na to, jaką rolę odgrywa świat akademicki w życiu gospodarczo-społecznym regionu. Uczelnie są współodpowiedzialne za dynamikę rozwoju województwa.
- Nie zahamujemy procesów demograficznych i liczba studentów w województwie pomorskim spada, nie tak szybko jak w innych regionach kraju, ale jednak spada. Na szczęście jesteśmy w stanie rozsądnie wykorzystać nasze zasoby naukowe, walory kulturowe, wysoką jakość życia, naszą pomorską gościnność i otwartość, by dzięki uczelniom zdobywać wartościowych ludzi z całego świata - kontynuuje Struk. - Przyciąganie jeszcze większej liczby zagranicznych studentów to tylko jedno z wyzwań, jakie stoją przed pomorskimi uczelniami. Należy też zwrócić uwagę na wzrost siły powiązań z otoczeniem, by włączyć uczelnie i jednostki naukowe w życie społeczno-gospodarcze. Potrzebujemy zmiany na perspektywę europejską, a nawet globalną- komentuje marszałek.
Przypomnijmy - Konstytucja dla Nauki to systemowa propozycja reformy, która ma przynieść zmiany na polskich uczelniach, podnieść rangę polskiej nauki oraz poprawić jakość studiów. - Celem nadrzędnym jest podniesienie jakości nauczania ­ - komentuje prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, współautor projektu ustawy. - Jesteśmy niezadowoleni z tego, jak nasze uczelnie wyglądają na arenie międzynarodowej i z tego, co mogą zaoferować społeczeństwu. Chcemy poprawić wizerunek polskiego świata badawczego za granicą i sprawić, żeby nasze uniwersytety były widoczne. Celem nie są rankingi. To jedynie miernik poziomu badań naukowych i uczelni - wyjaśnia.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)