Koleje Śląskie z umową do 2030 roku

Koleje Śląskie mają zapewnioną pracę co najmniej do roku 2030. Samorząd województwa śląskiego przychylił się do wniosku spółki i przedłużył termin obowiązywania zawartej dwa lata temu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z aneksem do umowy przewoźnik będzie woził pasażerów w regionie do końca 2030 roku (pierwotnie zakładano, że do końca 2025 r.).

Jak informuje urząd marszałkowski w Katowicach, z wnioskiem o przedłużenie terminu obowiązywania umowy o następne 5 lat Koleje Śląskie wystąpiły w kwietniu tego roku. Spółka powołała się na przepisy, zgodnie z którymi okres obowiązywania umowy może być przedłużony maksymalnie o połowę, jeżeli „podmiot świadczący usługi publiczne zapewnia środki trwałe, które mają istotne znaczenie do realizacji usług transportu pasażerskiego stanowiących przedmiot umowy o świadczenie usług publicznych”. Przewoźnik wskazał, że przedłużenie terminu obowiązywania umowy o 5 lat pozwoli mu na pozyskanie dodatkowego finansowania z tytułu emisji nowych obligacji (m.in. na zakup nowych pojazdów, a także sfinansowanie przeglądów P4 pojazdów) i wydłużenie okresu spłaty zobowiązań.
Argumenty te przekonały zarząd województwa, bo 10 lipca został zawarty aneks do umowy z 15.12.2015 r. przedłużający termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2020 r. W dokumencie tym zapisano, że w okresie obowiązywania umowy planowana łączna kwota rekompensaty może wynosić nie więcej niż 2 103 988 000 zł, przy czym roczna kwota rekompensaty szacowana jest na poziomie nieprzekraczającym kwoty 140 000 000 zł.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl
(ski)