Jaka przyszłość szkolnictwa wyższego?

O szansach i zagrożeniach dla małych i średnich uczelni w świetle proponowanej przez rząd ustawy rozmawiali na Uniwersytecie Zielonogórskim włodarze 24 uczelni. O wsparciu samorządu dla lubuskich uczelni mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Szkolnictwo wyższe jest fundamentem rozwoju województwa pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Współpraca w zakresie współfinansowania wielu zadań jest bardzo dobra – zaznaczyła. Gościem konferencji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

K141aww

- Wielką wartością prac nad nową ustawą jest podwójny dialog między rządem a środowiskiem akademickim oraz wewnątrz tego środowiska. Chodzi o to, żeby wypracować wspólnie optymalne rozwiązania ustawowe – mówił Minister Jarosław Gowin.
Minister poinformował, że 19 października zakończył się termin zgłaszania uwag do projektu ustawy, jednak ministerstwo będzie je przyjmować także po upływie tego terminu. Do tej pory ministerialni urzędnicy przeanalizowali 440 uwag, które wpłynęły z różnych resortów. Teraz rozpoczną analizę tych zgłoszonych przez uczelnie. Jak zaznaczył Jarosław Gowin największe kontrowersje wzbudziły kwestie rad uczelnianych, odejście od wąskich specjalizacji oraz przyszłość uczelni regionalnych. - Jesteśmy bardzo otwarci na stanowisko uczelni regionalnych i będziemy je brali pod uwagę. Chodzi o uczelnie średniej wielkości, bo tutaj pojawia się najwięcej znaków zapytania w procesie prac nad ustawą. Będziemy szukać rozwiązań, które realizować będą zasadę zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, aby uczelnie podnosiły poziom kształcenia i badań naukowych – wyjaśnił Wicepremier, który poinformował także, że resort przygotował propozycje zmian ustawy o samorządzie, które dadzą możliwość szerszego finansowania uczelni. Jak podkreślał Jarosław Gowin, przygotowywana ustawa stwarza uczelniom średniej wielkości dobre warunki do rozwoju. Zapowiedział, że ministerstwo sprawdzi czy uwagi dot. algorytmu dot. finansowania są słuszne i jest otwarte na modyfikację.
O współpracy oraz wsparciu samorządu województwa dla lubuskich uczelni mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - W naszej Strategii Rozwoju Regionu rozwój szkolnictwa wyższego jest fundamentem rozwoju województwa, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Nasza współpraca w zakresie współfinansowania wielu zadań uczelni jest bardzo dobra  - podkreślała.  
Przypomniała, że jednym z pierwszych kroków było podpisanie w 2008 roku porozumienia ze wszystkimi uczelniami, które dało możliwość współfinansowania projektów nie tylko w zakresie infrastruktury, ale również w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym. - Tak samorząd partycypował w budowie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie (59,8 mln ł), wybudował także obwodnicę do tego parku (46 mln zł), zadbaliśmy też  o  jego uzbrojenie (9,4 ml zł). Łącznie na ten cel samorząd przekazał 120 mln zł. To jednak nie koniec. Ponad 70 mln zł przeznaczyliśmy na modernizację akademika, budowę biblioteki uniwersyteckiej, poprawę infrastruktury całej bazy dydaktycznej, zakup sprzętu wysokospecjalistycznego oraz projekty w zakresie e-usług – wyjaśniła i dodała, że prawdziwy boom inwestycyjny nastał, kiedy zapadła decyzja o uruchomieniu kierunku lekarskiego. - Samorząd przygotował bazę dla kierunku lekarskiego. Wybudowaliśmy instytut patomorfologii, dziekanat, laboratoria. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 60 mln zł. Finansujemy także wynagrodzenia kadry dydaktycznej – 3 mln zł rocznie. Taka kwota została zapisana także w budżecie na następny rok – poinformowała marszałek Polak.
Samorząd zapisał także w przyszłorocznym budżecie kwotę 1 mln zł na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, ale tylko tych, którzy podpiszą umowy z szpitalami lubuskimi. - Chcemy zatrzymać w ten sposób studentów w regionie.
- Przygotowaliśmy diagnozę, z której wynika, że mamy duży odpływ młodych ludzi – wyjaśniła. Podkreślała, że współpraca z uczelnią w kwestii odwrócenia niekorzystnych trentów jest kluczowa. - Wspólnie z uczelnią realizujemy projekt dla szkolnictwa zawodowego. Robimy rewolucję w szkołach zawodowych za 170 mln zł. Samorząd przygotował też i wdraża program Młodzi On-Life. Chcemy włączyć młodych. Chcemy ich zatrzymać. Papież Franciszek, podczas spotkania z młodymi w Krakowie powiedział: Zejdźcie z kanapy i kupcie sobie buty, bo w życiu trzeba zostawić ślad. My w budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na te buty. Przekazaliśmy milion złotych i był to strzał w dziesiątkę, bo wpłynęło 700 wspaniałych projektów przygotowanych głównie przez studentów. Powołaliśmy Radę Rektorów. Chcemy być rzeczywistym partnerem i wspólnie kreować  rozwój region lubuskiego i jesteśmy przekonani, że bez naszych uczelni jest to niemożliwe. Więc wspieranie uczelni to nasz obowiązek – zapewniła marszałek Elżbieta Anna Polak..
Jedną z zaplanowanych już inwestycji jest wpisana do Kontraktu Terytorialnego budowa Parku Technologii Kosmicznych, gdzie rola uczelni jest kluczowa. Samorząd zabezpieczył na ten cel 60 mln zł.  

Źródło: www.lubuskie.pl
(ski)