Chcą jak najlepiej obsługiwać inwestorów

Przygotowanie i przedstawienie informacji na temat terenów inwestycyjnych, dostarczenie niezbędnych danych i analiz, pomoc w przebrnięciu przez procedury administracyjne, kontakt nawet już po realizacji inwestycji. To absolutne abecadło obsługi inwestycyjnej, fundament ściągania przedsiębiorców i miejsc pracy. Im wyższe standardy tym wyższa skuteczność. Ponad 110 samorządowców z Pomorza Zachodniego podniosło swoje umiejętności współpracy z inwestorami.

- Jak sprawna jest nasza obsługa inwestycyjna widzimy m.in. po historycznie najniższym bezrobociu notowanym w Zachodniopomorskiem. O jej poziomie świadczy również Zachodniopomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które zostało uznane w ubiegłym roku za jedno z dwóch najlepszych w Polsce. Dla wielu samorządów wzorcem jakości obsługi inwestycyjnej jest również Goleniów. Chcemy, by wysoka jakość współpracy z inwestorami, była w regionie czymś powszechnym. - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
To jak prezentujemy tereny inwestycyjne, jak o nich rozmawiamy, jest jednym z kluczowych momentów przekonywania potencjalnego inwestora. Jak robić to dobrze, kompleksowo odpowiadać na pytania i budować platformę możliwej dalszej współpracy, to tylko fragment wiedzy i doświadczeń z kontaktów z przedstawicielami zagranicznego biznesu – jakimi dzieli się Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Zachodniopomorskiego z samorządowcami. Szkolenie objęło m.in. warsztaty z negocjacji, sposobów komunikacji, a także czego wystrzegać się promując tereny inwestycyjne na folderach czy w internecie.
Szkolenie przybliżyło również założenia projektu Ministerstwa Rozwoju, wedle którego zwolnienia podatkowe z tytułu nowej inwestycji będą mogły objąć teren całej Polski, a nie tylko obszar specjalnej strefy ekonomicznej. Oprócz włodarzy gmin i powiatów, szkolenie było dedykowane również pracownikom jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnym za kontakty z biznesem. Warto przypomnieć, że kompetencje COIE WZ weryfikowała m.in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, która wskazała jednostkę jako jedną z dwóch najlepszych w kraju.

Źródło: www.wzp.pl
(ski)

Link to original post