Łączy ich jakość

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie znalazł się wśród 12 instytucji i firm z całego kraju, które z powodzeniem stosują międzynarodowe standardy zarządzania.

urząd

Tegoroczna gala wręczenia wyróżnień odbyła się pod hasłem „Łączy nas jakość”. Jej pomysłodawcą jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Firma z blisko sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów, certyfikacji osób i systemów zarządzania oraz szkoleń. Jest członkiem Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNet (International Quality Net).  
Podczas XXII Polskiego Dnia Jakości, urząd marszałkowski Mazowsza reprezentowali Waldemar Kuliński sekretarz województwa – dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Tamara Borkowska pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania.
– Jestem wielce zaszczycony, że przyznano nam tę nagrodę. Cieszę się i jednocześnie dziękuję, że naszą pracą zyskaliśmy uznanie. Oczywiście nie byłoby tej nagrody gdyby nie grono współpracowników odpowiedzialnych za świadczenie naszych usług na najwyższym poziomie. Im także bardzo dziękuję – mówił Kuliński.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest wojewódzką samorządową organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej. Został utworzony 1 stycznia 1999 roku. Zajmuje się realizacją zadań w dziedzinie usług publicznych maksymalizując ich wartość dla obywateli Mazowsza.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)