Marszałek z tytułem „Znakomitego Przywódcy”

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego, odebrał honorowy tytuł „Znakomity Przywódca” podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XXIII edycji Polskiej Nagrody Jakości i XI edycji konkursu „Znakomity Przywódca”.

znakowwwty

Konkurs wyłaniający znakomitych przywódców odbywa się już po raz jedenasty. „Znakomite Przywództwo”, zgodnie z kryteriami konkursu, oznacza takie działanie menedżerów lub liderów, które pozwala prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki.
„Celem tego konkursu jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych menadżerów – liderów – świata nauki, praktyki, polityki i massmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli” – czytamy w regulaminie.
Marszałek Andrzej Buła jest gospodarzem regionu od 2013 roku,  zarządza także  Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Wraz z objęciem  funkcji marszałka wniósł do urzędu nowy, partycypacyjny styl zarządzania, integrując i inspirując pracowników do działania. W zarządzaniu urzędem charakteryzuje go otwartość, życzliwość i szacunek wobec pracowników.
W 2014 r. przewodził negocjacjom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i opolski program został wynegocjowany jako jeden z pierwszych. Przewodniczył także zespołowi negocjacyjnemu Kontraktu Terytorialnego. W wyniku podpisania tego dokumentu wsparcie uzyskało kilkadziesiąt strategicznych dla regionu projektów. Skala przedsięwzięć w nim zapisanych to około 10 miliardów złotych.
W styczniu 2017 r. z inicjatywy marszałka Andrzeja Buły, rozpoczęła się realizacja pierwszej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego (to druga, po małopolskiej, taka inicjatywa na szczeblu regionalnym). Dzięki budżetom obywatelskim mieszkańcy mają poczucie współdecydowania o otaczającej ich rzeczywistości. Dlatego w ramach spotkań informacyjnych marszałek zachęcał mieszkańców do zgłaszania projektów i współdecydowania o tym, które z nich zostaną zrealizowane. W efekcie mieszkańcy zgłosili aż 198 projektów, a liczba ponad 111 tys. głosujących pozytywnie zaskoczyła organizatorów.

Źródło: www.opolskie.pl
(ski)