Nóż wodny ratuje zdrowie i życie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu rozwija techniki zastosowania noża wodnego w urologii.

nówwż

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu odbyła się pierwsza w województwie operacja wycięcia guza pęcherza moczowego strumieniem wody.
- W tradycyjnej metodzie guz pęcherza moczowego cięty jest po kawałku. W przypadku noża wodnego guz usuwany jest w całości. Dla patomorfologa to dużo lepsza możliwość jego oceny, dużo mniejsze jest także ryzyko perforacji – wyjaśnia dr Michał Tkocz, ordynator Oddziału Urologii.
Nim doktorzy Michał Tkocz i Maciej Kupajski otrzymali odpowiednie certyfikaty, szkolili się w Tybindze i Londynie. Ćwiczyli też w Sosnowcu, korzystając ze świńskich pęcherzy. Teraz chcą, aby i inni lekarze pracujący na oddziale mogli operować przy pomocy noża wodnego. Stąd obecność lekarzy z Tybingi, którzy mają prawo przyznawania odpowiednich certyfikatów.
Przeprowadzenie operacji pęcherza moczowego jest możliwe także dzięki pozaoperacyjnemu zaangażowaniu doktorów Tkocza i Kupajskiego. Z ich inicjatywy szpital św. Barbary złożył wniosek w fundacji Timkena. Inicjatywa została rozpatrzona pozytywnie, oddział zyskał pieniądze na zakup 60 mikroskopijnych dysz, które jednorazowo wykorzystuje się podczas operacji pęcherza.
Nóż wodny jest stosowany w sosnowieckim szpitalu od 2015 roku. Wtedy przeprowadzono pierwszą w województwie operację usunięcia guza nerki poprzez wycięcie go strumieniem wody. Następnie wykorzystano nóż wodny w operacyjnym leczeniu raka prostaty.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)