Dolnośląsko-Czeskie Forum Gospodarcze w Pradze

7 listopada 2017 roku zostało zorganizowane Dolnośląsko-Czeskie Forum Gospodarcze w Pradze, w Republice Czeskiej, w którym uczestniczył marszałek Cezary Przybylski. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli samorząd województwa dolnośląskiego, ambasada RP w Pradze, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze oraz Kraj Środkowoczeski, z którym Dolny Śląsk właśnie podejmuje współpracę. Forum poświęcone było omówieniu współpracy gospodarczej, jej potencjału oraz kojarzeniu firm z Polski i Republiki Czeskiej.

fowwrum

Jedną z części Forum było spotkanie B2B firm z branży farmaceutycznej, kosmetycznej i turystycznej. Firmy z Dolnego Śląska i Czech miały okazję poznać własny potencjał oraz podjąć rozmowy na temat współpracy. Szczególnie licznie reprezentowana była branża turystyczna. Intencją ambasady RP w Republice Czeskiej oraz samorządu dolnośląskiego jest przekonanie Czechów do odwiedzania Polski i poznawania atrakcji turystycznych kraju oraz Dolnego Śląska. Turyści z Polski chętnie Czechy odwiedzają i poznają, doceniając urodę sąsiedniego kraju.
W spotkaniu udział wzięli m. in. Grażyna Bernatowicz, ambasador RP w Republice Czeskiej, Miloš Petera, wicehetman Kraju Środkowoczeskiego,  Julian Golak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta w Pradze, reprezentanci krajów Pardubickiego i Kralowohradeckiego oraz  przedstawiciele czeskich i polskich firm. Wydarzenie było pierwszym tego rodzaju organizowanym przez Dolny Śląsk w Republice Czeskiej.

Źródło: www.umwd.dolnyslask.pl
(ski)