Jerzy Ziętek powinien zostać na 97 proc.

Są wyniki konsultacji z mieszkańcami w trzech zarządzanych przez samorząd województwa śląskiego obiektach na temat pozostawienia bądź zmiany ich dotychczasowego patrona - Jerzego Ziętka.

We wrześniu ankiety oraz urny pojawiły się w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty" w Tarnowskich Górach, Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie oraz Śląskim Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności w Ustroniu. Głosy oddało 1935 osób. Za pozostawieniem Jerzego Ziętka jako patrona opowiedziało się łącznie 96,74% osób, przeciwko było 2,12%, nie mam zdania- stwierdziło 1,14%.- Z dużym zaskoczeniem przyjmuję ostatnie doniesienia medialne oraz informacje, które przekazują mi parlamentarzyści, że ustawa dekomunizacyjna ma objąć także Jerzego Ziętka. Przypomnę, że Ziętek to powstaniec śląski, przed wojną naczelnik Radzionkowa, a później wojewoda zasłużony dla powstania wielu obiektów na Śląsku. Spodek, Park Śląski, zespoły leczniczo-rehabilitacyjne w Reptach i Ustroniu - to tylko niektóre inicjatywy Jerzego Ziętka. Wzorem włodarzy miast postanowiłem zatem zapytać mieszkańców, czy w trzech zarządzanych przez nas obiektach życzą sobie zmiany patrona - powiedział przed rozpoczęciem wrześniowego zbierania opinii marszałek Wojciech Saługa.

Źródło: www.slaskie.pl
(ski)