Nagroda, która łączy

W Bibliotece Śląskiej w Katowicach wręczono po raz 35. nagrody im. Karola Miarki. Do grona 170 jej zdobywców dołączyła trójka tegorocznych opolskich laureatów: prof. Urszula Łangowska-Szczęśniak, Tadeusz Chrobak i Jacek Wawrzynek. Opolszczyzna mogłaby się przyznać także do czwartego laureata – księdza Mariana Niemca, od niedawna biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, wcześniej mocno związanego z Opolem. Oprócz tej czwórki tegoroczne nagrody przyznano również publicyście i dramaturgowi Andrzejowi Niedobie oraz Mirosławowi Zwolińskiemu, krajoznawcy i regionaliście z Częstochowy.

IMedww

Gratulując laureatom wicemarszałek Stanisław Rakoczy mówił, iż jest pełen optymizmu, że nie zginą takie wartości jak śląskie tradycje, kultura, pamięć i poczucie tożsamości, bo są ludzie, którzy z wielkim pietyzmem je pielęgnują. To właśnie zdobywcy nagrody im. Karola Miarki.
Wicemarszałek województwa śląskiego, Henryk Mercik, podkreślał, że ważne jest to, iż wyróżnienie jest przyznawane przez samorządy wojewódzkie. – Ta nagroda łączy nasze województwa, bo mamy wspólną historię, kulturę, naukę. A województwo śląskie jej potrzebuje, bo łączy nas ona wewnętrznie. Dbamy, by zawsze trafiała do kogoś z północnej i południowej części regionu. Jesteśmy wdzięczni laureatom za ich działalność i kreatywność, bo z ich owoców korzystamy – powiedział.
W trakcie laudacji podkreślano, że dr hab. Urszula Łangowska – Szczęśniak wniosła duży wkład w tworzenie i rozwój nauk ekonomicznych w województwie opolskim. Z kolei Tadeusz Chrobak (nieobecny w Katowicach ze względu na chorobę, nagrodę odbierał Jan Polus jego zastępca) – starszy kustosz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu od 1984 r., który przyczynił się do poprawy warunków jej funkcjonowania, włożył wiele wysiłku w gromadzenie i promocję zbiorów bibliotecznych. Trzeci z laureatów, Jacek Wawrzynek jest adwokatem, radcą prawnym, przewodniczącym kapituły Fundacji Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków. Na uwagę zasługuje konsekwencja w realizacji założeń Fundacji przez drugie pokolenie potomków Jana i Wojciecha Wawrzynków i dotowanie z własnych zasobów finansowych najlepszych prac magisterskich poświęconych problematyce śląskiej.
Nagrody im. Karola Miarki przyznawane są od 1983 roku ludziom związanym ze Śląskiem, autorytetom w swych środowiskach, tym którzy zgodnie z zasadami życiowymi Karola Miarki czynią dobro na rzecz drugiego człowieka. Niegdyś  przyznawali je wojewodowie czterech województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego, obecnie marszałkowie opolski i śląski.

Źródło: www.opolskie.pl
(ski)