Mazowszanie z nagrodą marszałka

W Teatrze Dramatycznym w Płocku wręczono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wśród wyróżnionych są m.in. wybitna aktorka, nauczyciele, społecznicy, entuzjaści oraz promotorzy folkloru, tradycji i obyczajów ludowych. Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” trafiły do dwóch osób, które całokształtem swojej pracy zawodowej przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. Poznaliśmy też najlepszych mazowieckich wolontariuszy oraz laureata Nagrody Innowacyjny Menedżer Kultury.

mgww934

– Już po raz 18. przyznaliśmy Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. Cieszy się ona niesłabnącą popularnością. To zaszczyt móc wręczyć tak prestiżowe wyróżnienie osobom pełnym pasji i talentów. Wśród laureatów są m.in. społecznicy, zespoły folklorystyczne oraz organizacje pozarządowe. Nagroda Marszałka to podziękowanie za ich trud i zaangażowanie w rozwój kultury na Mazowszu – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Laureaci podczas uroczystości otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 10 tys. zł każda. Uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego poprowadził Tomasz Kammel. Imprezę uświetnił występ Alicji Węgorzewskiej.

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Grażyna Barszczewska z Warszawy
Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich (pow. przysuski)
Ewa Gęga-Osowska z Radomia
Lucyna Wasilewska z Michałowic (pow. pruszkowski)
Piotr Dróżdż z Cegłowa (pow. miński)
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” z Glinianki (pow. otwocki)
Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” z Sadownego (pow. węgrowski)
Towarzystwo Przyjaciół Płocka – Sekcja Żeglugi
Bank Żywności w Ciechanowie
Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Czarni (pow. ostrołęcki).

Nagroda w konkursie „Innowacyjny Menedżer Kultury”

W pierwszej edycji konkursu wyróżniono menedżerów pracujących w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego, którzy w swoich działaniach wykazują się m.in. odwagą w eksperymentowaniu, stosują innowacyjne formy zarządzania, rozwiązania organizacyjne czy sposoby realizacji działalności kulturalnej. Nagrodę Innowacyjnego Menedżera Kultury w wysokości 5 tys. zł otrzymał Marcin Jasiński, dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pamiątkowe medale

Podczas gali wręczono również dwa Medale Pamiątkowe „Pro Masovia” – Tomaszowi Zaboklickiemu oraz Markowi Chojnackiemu. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które całokształtem swojej pracy zawodowej przyczyniły się do rozwoju Mazowsza. 

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)