Małopolskie projekty finalistami RegioStars

103 projekty zgłoszone z całej Europy, 24 w ścisłym finale, w tym aż dwa z Małopolski. Drugi rok z rzędu przedstawiciele województwa wracają z gali konkursu RegioStars z wyróżnieniami dla zadań realizowanych w regionie. Po ubiegłorocznym zwycięstwie projektu ARES realizowanego przez ROPS w Krakowie, w tym roku jury doceniło system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej oraz nowatorski system bonów na szkolenia dla przedsiębiorców.

KOLww05

Małopolska, to obok Walii, jedyne regiony, które zdołały do ścisłego finału RegioStars wprowadzić po dwa projekty.
- Rok temu Małopolska pokazała, że potrafi w innowacyjny sposób połączyć biznes z przedsiębiorczością społeczną – za projekt Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowany przez ROPS w Krakowie otrzymaliśmy wtedy nagrodę RegioStars 2016. W tym roku kolejne dwa projekty: Małopolska Karta Aglomeracyjna i system bonów na szkolenia dla przedsiębiorców znalazły się w ścisłej czołówce. To pokazuje, że podejmowane przez nas działania, które ułatwiają życie mieszkańcom i rozwijają nasz region, są doceniane na arenie europejskiej - podkreśla Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.
W konkursie RegioStars, już po raz 10. wybrano najbardziej innowacyjne i pomocne dla mieszkańców projekty realizowane przez regiony UE, które są współfinansowane ze środków unijnych. Spośród 103 projektów zgłoszonych z całej Unii Europejskiej, znalazły się 3 projekty z Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowały się 24 zadania. Wśród nich – oba, reprezentujące Małopolskę. Zwycięzców z czterech dziedzin: innowacyjność, wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz współpraca partnerska poznaliśmy podczas uroczystej gali.
Laureaci RegioStars 2017:
1. Kategoria „Mądra specjalizacja dla innowacji w sektorze MŚP” - Bio Base (kraje Europy Północno-Zachodniej),
2. Kategoria „Unia energetyczna: zmiany klimatyczne” – InnoHiili - innowacyjne, niskoemisyjne usługi publiczne (Finlandia),
3. Kategoria „Wzmocnienie pozycji kobiet i ich aktywne uczestnictwo” – Koordynacja w celu poprawy integracji na rynku pracy ofiar przemocy na tle seksualnym oraz ofiar wykluczenia społecznego (Hiszpania),
4. Kategoria „Edukacja i szkolenia” – Wsparcie młodych przedsiębiorców w sektorze rolnictwa ekologicznego (Chorwacja),
5. Kategoria „CityStar: miasta przechodzące na technologię cyfrową” - Smart Service Power (Niemcy).
Laureaci otrzymali statuetki RegioStars, które wręczali: Corina Creţu - komisarz UE ds. polityki regionalnej oraz Lambert Van Nistelrooij - poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący jury RegioStars.
Małopolskie projekty walczyły o zwycięstwo w dwóch kategoriach. Projekt „Innowacyjne rozwiązania w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej” w kategorii CityStars, natomiast projekt „PFK – podmiotowego finansowania kształcenia” w kategorii edukacja i szkolenia.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)