Nagrody dla liderów turystyki

Hotel 365, Krystyna Nowakowska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, Miasto i Gmina Daleszyce oraz Hufiec ZHP Starachowice -  to tegoroczni laureaci "Wędrowca Świętokrzyskiego", nagrody marszałka, przyznawanej osobom i organizacjom działającym w branży turystycznej. Statuetką "SUPERWędrowca" uhonorowano Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. Okazją do wręczenia wyróżnień były Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się w Centrum Geoedukacji w Kielcach.

44ww1

- Turystyka to nie tylko odkrywanie wspaniałych miejsc ale bardzo ważna gałąź gospodarki. Cieszę się, że staraniem samorządu województwa wiele gmin, powiatów, ośrodków otrzymało fundusze unijne, które umożliwiły uczynnienie naszych świętokrzyskich zabytków i atrakcji jeszcze piękniejszymi - mówił Grzegorz Świercz, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. - Dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam tworzyć wspaniałą ofertę jaką nasze województwo prezentuje. Dziękuję za to, co uczyniliście dla świętokrzyskiej turystyki, czego odzwierciedleniem będą przyznane dzisiaj nagrody - dodał.
„Wędrowiec Świętokrzyski” to jedna z najstarszych nagród samorządu województwa, przyznawana od 1999 roku w pięciu kategoriach: „Przedsiębiorstwo turystyczne”, „Osobowość turystyczna”, „Atrakcja turystyczna”, „Gmina turystyczna”, „Organizacja turystyczna”.
W kategorii Przedsiębiorstwo statuetkę przyznano Hotelowi 365, który położony w środku lasu obiekt, zaledwie 3 km od centrum Kielc, zapewnia gościom świetny dojazd do każdego punktu w mieście. Oferuje noclegi w 25 komfortowych, klimatyzowanych pokojach oraz wyżywienie w restauracji „Siedem Pokus”. W kategorii Osobowość turystyczna uhonorowano Krystynę Nowakowską, dyrektorkę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie, która od wielu lat zajmuje się animacją i edukacją kulturalną w środowiskach wiejskich. W kategorii Atrakcja turystyczna – "Wędrowca Świętokrzyskiego" przyznano Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej, która powstała w ramach projektu „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I” realizowanego przez gminę Bieliny wspólnie z Klasztorem Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Statuetkę odebrała Anna Łubek, dyrektorka Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich:
W kategorii Gmina turystyczna uhonorowano Miasto i Gminę Daleszyce, jedną z najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin województwa świętokrzyskiego, której największym atutem jest nieskażona niczym przyroda.
W kategorii Organizacja Turystyczna "Wędrowiec Świętokrzyski" powędrował do Hufca ZHP Starachowice. Obecnie liczy on 383 członków. Działają oni w 3 szczepach, 5 gromadach zuchowych, 17 drużynach harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych oraz 2 kręgach instruktorskich oraz kręgu seniorów.
Statuetka "SUPERWędrowiec Świętokrzyski”  trafiła do Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno. To jedyny park w Europie usytuowanym na wzgórzu, z którego można podziwiać panoramę całego obiektu. Aleja Miniatur „Wonderful World”  jest czynna przez cały rok i stale rozbudowywana o nowe eksponaty. Większość modeli wykonana jest w skali 1:25, dzięki czemu łatwo można porównać wielkość poszczególnych budowli.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl
(ski)