Rzemiosło mówi za nich

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się spotkanie Marzeny Wodzińskiej, członka zarządu Województwa Wielkopolskiego z delegacją z Hesji pod przewodnictwem Klausa Reppa, prezesa Izby Rzemieślniczej w Wiesbaden. Spotkanie poświęcone było współpracy regionów partnerskich Wielkopolski i Hesji w zakresie kształcenia zawodowego oraz prezentacji przykładów współpracy rzemieślniczej.

heswwja2

Na spotkaniu goście podkreślali znaczenie wieloletniej współpracy Izb z Poznania i Wiesbaden. Wodzińska przedstawiła atuty Województwa Wielkopolskiego, jako regionu silnego gospodarczo, nowoczesnego, innowacyjnego, stawiającego na silne i dobrze zorganizowane rzemiosło. Przedstawiła przy tym założenia, cele i zadania pierwszego w Polsce projektu budowy pięciu Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Wielkopolsce. Podkreśliła, iż w oparciu o Obserwatorium Rynku Pracy, zadaniem Centrów będzie także diagnoza rynku oraz monitorowanie jego rozwoju pod kątem zawodów przyszłości. Wyraziła nadzieję na możliwość współpracy w tym zakresie z Hesją.
 Klaus Repp podkreślił, iż Wiesbaden gotowe jest do współpracy i chętnie aktywnie włączy się w inicjatywy Wielkopolski. Strony zgodziły się, iż wspólnym obowiązkiem jest zachowanie dziedzictwa rzemieślniczego, tak samo jak historii czy środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.
 Wodzińska spotkała się z grupą uczniów zawodu z Wiesbaden, która w dniach 2-13 października odbywa praktyczną naukę w zakładach rzemieślniczych, w zawodach: cukiernik, fryzjer, stolarz, elektryk, instalatorstwo sanitarne oraz obróbka metalu.
Przypomnijmy, że 13 listopada 2015 roku, podczas uroczystości jubileuszowych z okazji 15-lecia współpracy Wielkopolski z Hesją, nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Izbą Rzemieślniczą w Wiesbaden.

Źródło: www.umww.pl
(ski)