Inauguracja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Wczoraj rozpoczął się w Brukseli Europejski Tydzień Regionów i Miast. Na Tydzień składa się blisko 100 warsztatów, debat, wystaw i wydarzeń służących nawiązywaniu kontaktów dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE.

XLww

Co roku organizatorzy dostosowują program do kontekstu programu Unii Europejskiej. W tym roku wydarzenie odbywa się pod szyldem: „Regiony i miasta pracują dla lepszej przyszłości”. Program skupia się głównie na następujących tematach:
prężne regiony i miasta
regiony i miasta jako aktywne podmioty
wymiana wiedzy w celu otrzymania rezultatów
W Europejskim Tygodniu Regionów i Miast biorą udział głównie urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy, którzy dzielą się dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Region Łódzki reprezentowany jest przez Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego pełniącego jednocześnie funkcję I wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Komitetu Regionów.
Jednym z wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast będzie seminarium organizowane przez województwo łódzkie w partnerstwie z  Mariborem, regionem Vysočina, regionem Małopolska, regionem Extremadura oraz regionem Alentejo: „Rola Regionów i Biznesu we wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

ab/jg
(ski)