Innowacyjna Małopolska

Województwo małopolskie to drugi pod względem innowacyjności region w kraju. Według najnowszego Indeksu Millenium Małopolskę wyróżniają przede wszystkim wysoki potencjał innowacyjny, rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz liczba zgłoszonych patentów. Region może się także poszczycić dużą ilością prężnie działających ośrodków badawczo-naukowych, które z sukcesami współpracują z biznesem. Co ważne, w ciagu zaledwie dwóch ostatnich lat dogonił lidera zestawienia, którym nieprzerwanie jest województwo mazowieckie. Wszystko dzięki silnemu rozwojowi przemysłu innowacyjnego oraz działalności specjalnych stref ekonomicznych i ośrodków przedsiębiorczości.

- Rozwój gospodarki opartej o nowoczesne rozwiązania to przyszłość współczesnego biznesu. Właśnie dlatego od kilku lat kładziemy duży nacisk na podnoszenie poziomu innowacji w małopolskich przedsiębiorstwach oraz zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu. Tylko w tej perspektywie finansowej na ten cel przeznaczyliśmy ponad 2 miliardy zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – mówił marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa.
Na wysoki potencjał innowacyjny Małopolski składa się przede wszystkim najwyższa w kraju liczba studentów (przypadających na 10 tys. mieszkańców) oraz wysoka relacja wydatków na projekty badawczo-rozwojowe. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest także stopa bezrobocia, która pod koniec lipca tego roku wynosiła 5,7 proc. i jest jedną z najniższych jakie w Małopolsce zanotowano od lat. Jak pokazuje raport opracowany przez Millenium Małopolanie pracują także niezwykle wydajnie.  Sukces regionu tkwi także w umiejętności przyciągania najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych jednostek, które od lat koncertują się w  ośrodkach miejskich. Wszystko dzięki dobrze rozwiniętej ofercie edukacyjnej krakowskich uczelni oraz dobrej współpracy świata nauki i biznesu. Przekłada się ona na liczbę wydanych patentów, które są najlepszym wskaźnikiem skutecznie tworzonych innowacji.
Indeks Millenium 2017 „Potencjał Innowacyjności Regionów” to pierwszy polski ranking badający innowacyjność poszczególnych regionów Polski. By ją ocenić eksperci wzięli pod uwagę 6 czynników: wydajność pracy, stopę wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój, szkolnictwo wyższe, liczbę osób pracujących w obszarze B+R oraz liczbę wydanych patentów.

Źródło: www.malopolska.pl
(ski)