Coraz bliżej współpracy Mazowsza z Peloponezem

Delegacja województwa mazowieckiego, której przewodniczył marszałek Adam Struzik, złożyła wizytę w wegionie Peloponezu. Kontakty między regionami zainicjowała ambasada RP w Atenach.

wwr7

Przedstawiciele Mazowsza udali się do Grecji na zaproszenie gubernatora Petrosa Tatoulisa, by wspólnie omówić obszary przyszłej współpracy. Podczas oficjalnych spotkań w Triopoli goście i gospodarze zaprezentowali swoje regiony, podkreślając najmocniejsze strony. Dzięki temu udało się ustalić dziedziny, których mogą dotyczyć wspólne działania.  
Najważniejsze dziedziny współpracy:
udział w międzynarodowych i europejskich wystawach tematycznych,
wymianę know-how dotyczącą kultury, w tym ochrony i promocji dziedzictwa narodowego,
promocję i turystykę,
relacje handlowe (wymianę doświadczeń w obszarze przedsiębiorczości, promocję gospodarczą),
edukację,
architekturę i rewitalizację przestrzeni publicznej,
wdrażanie innowacji służących wspieraniu inwestycji, rozwojowi lokalnemu i rynkowi pracy,
współpracę w temacie ochrony środowiska,
współpracę obejmującą handel, transport i logistykę.

Bogaty program pobytu

Dzięki uprzejmości gospodarzy delegacja z Mazowsza miała okazję zobaczyć, jak funkcjonują: regionalne lotnisko w Kalamacie, strefa przemysłowa Tripoli, farma wiatrowa w Vlachokerasia oraz największe okoliczne przedsiębiorstwa, m. in. zakład przetwórstwa owocowego.

Źródło: www.mazovia.pl
(ski)